Admisibilitatea obligării părintelui la plata retroactivă a pensiei de întreţinere

25 octombrie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

”Conform art. 524 Cod civil, ,,are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau bunurile sale”. Or, dacă până la data depunerii cererii vizând folosirea procedurilor judiciare aferentă obligaţiei de întreţinere, reclamantul sau mama acestuia anterior majoratului nu au depus o atare cerere, rezultă că, pe perioada anterioară depunerii cererii de chemare în judecată, acesta nu s-a aflat în nevoie deoarece, în caz contrar ar fi fost nevoit să solicite executarea acestei obligaţii de către pârât. Mai mult, după împlinirea vârstei de 14 ani, conform art. 41 alin. 2 Cod civil, ,,actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviinţarea părinţilor (…)”.

Ca atare, dacă se găsea în stare de nevoie, reclamantul avea posibilitatea să îl acţioneze personal pe pârât în instanţă pentru a fi obligat să execute această obligaţie.

În consecinţă, reclamantul, justificând starea de nevoie doar de la data depunerii cererii, deoarece nu realizează venituri, fiind student, în temeiul art. 499, 524, 525 alin. 1, precum şi art. 529 alin. 2, 532 Cod civil.” (Judecătoria Lipova, Sentința civilă nr. 534/22 august 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >