Adopții finalizate într-un timp mai scurt

16 septembrie 2015 Noutati legislative

Potrivit unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei aprobat în ședința Guvernului din 16 septembrie 2015:

– termenul de apel în instanța judecătorească va fi redus de la 30 de zile la 10 zile, iar primul termen de judecată va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, pentru judecarea cererilor de încredințare în vederea adopției, nu va mai fi necesară citarea părților, fiind evitată o durată mare de timp pentru soluționarea dosarelor.

– situațiile în care părinții biologici, legal citați de către instanța judecătorească, refuză să se prezinte la două termene fixate de către instanță sunt apreciate ca reprezentând refuz abuziv de a consimți la adopție, fapt ce va conduce la declararea copilului ca fiind adoptabil. Adopția poate fi stabilită și în cazul în care părinții/rudele care au putut fi găsite, declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declarațiile care ar permite copilului să fie declarat adoptabil. Acolo unde va fi necesar, o comisie rogatorie se poate deplasa la domiciliul părintelui pentru luarea consimțământului acestuia, însă termenul în care aceștia își pot retrage declarațiile conform cărora nu doresc să îngrijească minorul a fost redus de la 60 la 30 de zile.

Citeste mai mult  Încălcarea jurământului depus ar putea constitui circumstanță agravantă

– dacă după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecție specială, părinții și rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite, pot fi demarate procedurile de adopție.

–  termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, astfel încât, la obținerea acestui statut, ca urmare a deciziei unei instanțe de judecată, acesta va fi valabil până la încuviințarea adopției sau până ce copilul împlinește vârsta de 14 ani.

–  în cazul adopțiilor internaționale, un copil este eligibil pentru o astfel de adopție după o perioadă de un an de la deschiderea procedurii, și nu după doi ani, așa cum se întâmplă în prezent.

– se acordă un concediu de acomodare, cu o durată de maximum 90 de zile și o indemnizație lunara pe durata încredințării în vederea adopției, oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit. Valoarea indemnizației va fi raportată la indicatorul social de referință (ISR) și va fi în cuantum de 6,8 ISR. Valoarea indicatorului social de referință este în prezent de 500 de lei. Concediul se acordă în cazul adopției unui copil cu vârsta mai mare de 2 ani, întrucât în cazul copiilor de până la 2 ani, sunt incidente dispozițiile privind concediul și indemnizația lunară privind creșterea copilului.

Citeste mai mult  Proiectul Legii prevenției, adoptat de Guvern

– persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul la timp liber în limita a 40 de ore/an pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice. Timpul liber se va acorda fără afectarea drepturilor salariale.

– se prelungește valabilitatea atestatului de familie adoptatoare de la un an la 2 ani.

Cuvinte cheie: > >