Group 1

Adresarea de expresii si cuvinte jignitoare organului de politie. Individualizarea sanctiunii contraventionale

”Prin procesul verbal nr. x/30.04.2015 petenta a fost sancționata cu o amenda contravenționala in cuantum de 300 lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, respectiv pentru ca a adresat expresii si cuvinte jignitoare organului de politie.

Prima instanță a reținut că agentul constatator nu a procedat la o descriere corespunzătoare a faptei, neindicând în mod concret expresiile folosite de petentă și apreciate ca fiind injurii sau jigniri, încălcând astfel dispozițiile art. 16 alin.1 din OG nr.2/2001. Tribunalul nu va achiesa la considerentele instanței de fond, întrucât din probatoriul administrat în cauză, (raportul agentului constatator, susținerile petentei) rezultă care au fost expresiile folosite de petentă în dialogul cu agentul constatator.

In ceea ce privește fapta contravențională reținută prin actul sancționator, potrivit art. 2 pct.1 din Legea nr.61/1991 constituie contravenție, „săvârșirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si liniștea publica sau sa provoace indignarea cetățenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a instituțiilor publice”. Raportând la acest text legal, conduita petentei, care deși oprise autoturismul într-o zonă în care nu este permisă oprirea sau staționarea, a avut o atitudine sfidătoare la adresa agentului constatator care i-a atras atenția asupra faptului că staționa într-un loc nepermis. Chiar dacă nu rezultă în mod cert din probe că l-ar fi făcut „nesimțit”, prin faptul că a catalogat drept „nesimțire” activitatea desfășurată de acesta în exercitarea atribuțiilor de serviciu, tribunalul apreciază că a lezat onoarea instituției din care face parte agentul constatator, fiind întrunite elementele constitutive ale contravenție redate anterior.

Citeste mai mult  Data de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a hotărârilor judecătorești

Insă cu privire la individualizarea sancțiunii, este necesar ca sancțiunea aplicată să fie proporțională cu pericolul social concret al faptei comise, acest pericol fiind apreciat în fiecare caz în parte prin raportare la vătămarea adusă valorilor sociale ocrotite de lege, la persoana și atitudinea petentului, la împrejurările în care a fost comisă fapta.

Nu în ultimul, rând trebuie avut în vedere că aplicarea unei sancțiuni nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie să aibă ca rezultat conștientizarea contravenientului de împrejurarea că a săvârșit o faptă antisocială, precum și descurajarea, pe viitor, de a mai comite astfel de fapte. Analizarea acestor aspecte trebuie să se facă în fiecare caz în parte, ținând seama de toți factorii subiectiv și obiectivi.

În cazul de față, tribunalul apreciază că există temeiuri care să justifice înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale de 300 lei cu avertismentul având în vedere faptul că petenta a avut o atitudine sinceră, chiar dacă a apreciat că expresiile folosite nu au fost jignitoare, că nu s-a făcut dovada că ar mai fi săvârșit nici un fel de fapte contravenționale anterior, ceea ce formează instanței convingerea că, în viitor se va abține de la comiterea unor asemenea faptei.

Citeste mai mult  Renunţarea la dreptul de a solicita readministrarea probelor din cursul urmăririi penale

Față de aceste considerente, în temeiul art. 480 alin.2 C.pr.civ., va admite apelul și va schimba sentința atacată, în sensul admiterii în parte a plângerii contravenționale, dispunând înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertismentul și menținând în rest procesul verbal de contravenție.” (Tribunalul Timiș, Decizia civilă nr. 421/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >