Amânarea aplicării pedepsei vs suspendarea condiţionată a executării pedepsei

30 octombrie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Amânarea aplicării pedepsei nu reprezintă o preluare a suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, reglementată de art. 81 din Codul penal, reprezintă o modalitate alternativă la executarea unei pedepsei în timp ce amânarea aplicării pedepsei, reglementată de art. 83 din noul Cod penal, este o alternativă la condamnare.

”Este adevărat că ambele instituţii, atât cea a suspendării condiţionate a executării pedepsei, reglementată de vechiul Cod penal, cât şi cea a amânării aplicării pedepsei, reglementată de noul Cod penal, au ca efect imediat neexecutarea efectivă a pedepsei de către inculpat, dar nu se poate spune că noua instituţie este o preluare a celei vechi, deoarece între acestea există o deosebire de esenţă şi anume: pe când suspendarea condiţionată a executării pedepsei, reglementată de art. 81 din Codul penal, reprezintă o modalitate alternativă la executarea unei pedepsei, subsecventă unei soluţii de condamnare, amânarea aplicării pedepsei, reglementată de art. 83 din noul Cod penal, este o alternativă la condamnare, astfel cum se desprinde din dispoziţiile art. 396 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură penală, care tratează soluţia de amânare a aplicării pedepsei distinct de soluţia de condamnare.” (Curtea de Apel Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori – Decizia penală nr.65/A/ 27 ianuarie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >