Amendă judiciară pentru introducerea plângerii contravenționale la o instanță necompetentă

Introducerea plângerii contravenționale la o instanță necompetentă teritorial, deşi în procesul verbal contestat a fost indicată în mod expres instanţa competentă pentru soluţionarea plângerii, reprezintă o exercitare cu rea-credinţă a dreptului de sesizare a instanţei, situație care impune aplicarea unei amenzi judiciare, potrivit art. 187 alin. (1) lit. a) CPC.

Extras din considerentele sentinței Judecătoriei Vaslui:

”Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.x din 09.08.2018… s-a reținut că, în data de 09.08.2018 , ora 18:16, petentul a condus autoturismul cu nr.de înmatriculare X , pe DN2E85, Călimănești, jud. Vrancea, fiind înregistrat circulând cu viteza de 122 km/h, în zona cu limitare de viteză de 60 km/h.

Împotriva acestui proces-verbal a formulat plângere petentul, plângere care a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui la data de 14.08.2018 .

Raportat la actele normative în baza cărora a fost constatată contravenția (Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin HG nr.1391/2006) și aplicată sancțiunea contravențională de către intimat (OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare), instanța reține că, prin art. 118 alin.1 din OUG nr. 195/2002, legiuitorul a stabilit că “împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta ”.

Citeste mai mult  Pactul de quota litis

Văzând că fapta reținută în sarcina petentului a fost constatată pe DN2 E85, Călimănești, jud.Vrancea, raportat la prevederile anexei nr. 1 la H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 132 alin.1 Cod procedură civilă, instanța constată că, în speță, competența de soluționare a plângerii contravenționale formulate de petent revine Judecătoriei Panciu , în a cărei rază de competență este situată localitatea Călimănești , jud. Vrancea .

Față de aspectele mai sus iterate, în temeiul art. 132 alin. 3 Cod procedură civilă, instanța va admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Vaslui în soluționarea prezentei cauze, pe care o va declina spre competentă soluționare la Judecătoria Panciu.

Totodată, în temeiul art. 187 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă, instanța va aplica petentului amenda în cuantum de 500 lei pentru introducerea cu rea-credință a plângerii la o instanță vădit necompetentă din punct de vedere teritorial, urmărind exclusiv tergiversarea soluționării cererii sale cu consecință directă a prelungirii executării sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce. În acest sens, instanța reține că fapta contravențională fost săvârșită pe DN2 E85, Călimănești, jud. Vrancea , competentă teritorial să soluționeze plângerea formulată fiind Judecătoria Panciu conform prevederilor art. 118 alin. 1 din OUG nr. 195/2002. De altfel, instanța mai reține că în cuprinsul procesului-verbal contestat s-a menționat expres posibilitatea petentului de a contesta procesul-verbal, eventuala plângere contravențională urmând să fie depusă la Judecătoria Panciu. În aceste condiții, petentul nu poate susține că s-a aflat într-o eroare cu privire la instanța competentă, după cum nu poate invoca nici necunoașterea legii. Este evident că s-a urmărit în mod direct și exclusiv tergiversarea judecății cererii și prelungirea executării sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile aplicate petentului prin procesul-verbal contestat.” (Judecătoria Vaslui, Sentința civilă nr. 2496/12 decembrie 2018, www.rolii.ro)

În același sens: Judecătoria Sectorului 1 București și Judecătoria Pitești.

Cuvinte cheie: >