Amendă pentru cuvinte jignitoare la adresa polițiștilor locali, menținută de instanță

Apelativele ”maimuțoi”, ”bulangiu” se încadrează în sfera noțiunii de cuvinte jignitoare în sensul art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

Extras din considerentele sentinței Judecătoriei Pitești:

”Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. x din data de 27.01.2019 s-a reținut că la data de 25.01.2019 la ora 08:30, petentul a proferat cuvinte jignitoare în public (pe Facebook) la adresa polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale B____, atribuindu-le epitete de genul maimuțoi, bulangii , lezând astfel onoarea și demnitatea acestora.

S-a reținut săvârșirea de către petent a faptei prevăzute de art. 2 pct. 1 și art. 3 pct. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991, fiindu-i aplicată acestuia sancțiunea amenzii în cuantum de 200 lei. (…)

Petentul a fost sancționat pentru săvârșirea contravenției având următorul conținut legal: săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice (art. 2 alin. 1 din Legea nr. 61/1991).

Față de descrierea faptei efectuată prin procesul-verbal și față de cele arătate prin întâmpinare, constatarea contravenției nu a făcut făcută în mod direct, prin propriile simțuri, de agenții constatatori, fiind o contravenție săvârșită prin intermediul unei rețele de socializare.

Prin urmare, sarcina probei cu privire la săvârșirea de către petent a contravenției incumbă intimatei, care are obligația de a arătă probele care au stat la baza întocmirii procesului-verbal.

Citeste mai mult  Depășire interzisă. Semnalizare rutieră necorespunzătoare

Din planșa fotografică de la fila nr. 24 rezultă că utilizatorul Facebook AP s-a referit la agenții constatatori ai Poliției Locale cu următoarele apelative: maimuțoi, bulangii.

Petentul este persoana care a scris aceste postări pe rețeaua de socializare Facebook, pentru motivele ce vor fi dezvoltate în continuare.

Din înregistrările video depuse de intimată rezultă că petentul recunoaște că este autorul postărilor, însă neagă caracterul contravențional al celor scrise de pe profilul de socializare Facebook. Această recunoaștere are valoarea juridică a unei mărturisiri extrajudiciare care, conform art. 350 alin. 1 C .pr.civ., este un fapt supus aprecierii judecătorului, potrivit regulilor generale de probațiune.

Instanța reține că această recunoaștere făcută de petent în afara procesului se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză (planșele fotografice efectuate prin fotografierea postărilor de pe profilul de Facebook al petentului).

În ultimul rând, făcând aplicarea dispozițiilor art. 358 C .pr.civ., constatând că petent, deși legal citat cu mențiunea de a se prezenta la interogatoriu, nu s-a înfățișat, instanța atribuie acestei atitudini procesuale valoarea juridică a unui început de dovadă scrisă.

Apărările prin care petentul a arătat că computer-ul folosit de petent este de uz comun pentru familia sa sunt simple susțineri, nedovedite.

Toate aceste probe analizate coroborat dovedesc că petentul a folosit apelativele maimuțoi și bulangii, referindu-se la agenții Poliției Locale B____ în postări de pe profilul său de Facebook.

Apelativele folosit de petent se încadrează în sfera noțiunii de cuvinte jignitoare în sensul art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991. În primul rând, apelativul maimuțoi este folosit în mod peiorativ, fiind o jignire care arată că petentul desconsideră agenții constatatori al Poliției Locale. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, acest apelativ este folosit în limbajul familiar cu un sens depreciativ, semnificând un bărbat care obișnuiește să imite pe alții. În al doilea rând, apelativul bulangiu este de notorietate un termen depreciativ cu privire la persoanele cărora le este adresat.

Citeste mai mult  Un părinte nu poate solicita în instanță decăderea din drepturile părintești a celuilalt părinte

Prin urmare, fapta petentului din data de 27.01.2019 se circumscrie elementului material al contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

Subiectul pasiv al acestei contravenții este o instituție publică, respectiv un compartiment al unității administrativ-teritoriale B____, și anume Poliția Locală B____. Prin urmare, este întrunită și această cerință specială privind subiectul pasiv.

În vederea întregirii laturii obiective a contravenției, este necesar ca fapta să fi fost comisă în public. Petentul a săvârșit fapta constând în proferarea de expresii jignitoare la adresa Poliției Locale B____ pe rețeaua de socializare Facebook.

Sensul noțiunii în public trebuie înțeles prin prisma prevederilor art. 184 Cod Penal (dispoziție aplicabilă în materie contravențională față de referirea făcută în art. 47 din O.G. nr. 2/2001). Conform art. 184 C .pen., fapta se consideră săvârșită în public atunci când a fost comisă: a) într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană; b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane; c) într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenția ca fapta să fie auzită sau văzută și dacă acest rezultat s-a produs față de două sau mai multe persoane; d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante.

Citeste mai mult  Ordonanță președințială. Nelegalitatea suspendării judecății

Sub aspectul întrunirii acestei condiții speciale privind locul comiterii contravenției, instanța reține că postările publice de pe rețeaua de socializare Facebook se încadrează în sensul noțiunii în public , deoarece prin natura și destinația lor sunt întotdeauna accesibile publicului. Postarea petentului a fost publică, față de faptul că aceasta poate fi vizualizată și de persoane care nu îl au în lista de prieteni.

Caracterul public al faptei imputate petentului rezultă și din faptul că postarea a primit mai multe răspunsuri din partea altor utilizatori, destinatari ai informațiilor scrise petent. În acest sens este și faptul că postarea petentului a fost preluată și diseminată de alte mijloace de informare, respectiv de știri de televiziunea locală.

Reținând că fapta petentului întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, instanța constată caracterul temeinic al procesului-verbal întocmit.” (Judecătoria Pitești, Sentința civilă nr. 4918 din 13 august 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >