Amendă pentru injurii la adresa unor persoane. Dovada titularului contului de Facebook

Revine petentului obligația de a dovedi că nu este el autorul faptei contravenționale, deoarece postarea pe un cont de facebook naște prezumția simplă că aparține persoanei pe numele căreia este deschis contul.

”Prin sentința civilă nr 6019/08.11.2018 a Judecătoriei Brăila pronunțată in dosarul nr X s-a respins ca neîntemeiată plângerea contravențională formulată de petentul SȘ în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Brăila, împotriva procesului-verbal de contravenție nr. x din data de 19.06.2018. S-a menținut procesul-verbal de contravenție nr. x  din data de 19.06.2018 ca fiind legal și temeinic întocmit. (…)

Prin procesul-verbal nr. x din data de 19.06.2018 , petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, reținându-se că în data de 24.05.2018, a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa unor persoane pe contul personal de pe rețeaua electronică de socializare „facebook”, fiind de natură să lezeze demnitatea și onoarea celor în cauză. Fapta a fost încadrată ca reprezentând contravenție potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, fiind sancționată potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din același act normativ. (…)

Citeste mai mult  Amânarea aplicării pedepsei vs condamnare

Împotriva acestei sentințe a declarat apel apelantul SȘ .

În motivare a arătat: Instanța a apreciat ca plângerea contravenționala este neîntemeiata, motivând ca nu s-ar fi reușit răsturnarea prezumției de legalitate de care se bucura actul constatator si ca de asemenea sancțiunea aplicata este proporționala cu gravitatea faptei.

Nu poate fi de acord cu o astfel de motivare, cata vreme desi actul constatator se bucura de o prezumție relativa de legalitate si temeinicie, acesta trebuie dovedit nu doar prin simpla «fixare » in scripte a faptei de care s-ar face vinovat, ci si dovedirea efectiva a acesteia cu mijloace de proba (martor , înregistrari audio-video, recunoaștere a faptei etc). Or aceste mijloace de probă au lipsit, astfel incat consideră ca fapta care s-a reținut in sarcina sa este nedovedită.

De asemenea, un profil de facebook nu este un act de identitate, informațiile cuprinse in acesta având un grad mare de relativitate, astfel incat simpla indicare a unui cont de facebook deschis pe numele apelantului nu poate insemna că tot acesta a fost cel ce a postat. În susținerea procesului verbal nu s-a făcut nici măcar o simpla constatare științifica, informatica, si care ar fi putut intr-adevar stabilit daca apelantul a fost cel care a postat sau nu. (…)

Citeste mai mult  Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului

Examinînd sentința atacată potrivit art 476 și următoarele C pr civ, tribunalul apreciază că apelul nu este fondat pentru următoarele considerente:

Instanța de fond a pronunțat o sentință temeinică și legală, în baza analizei probatoriului administrat în cauză.

Faptele reținute în actul de constatare rezultă din înscrisurile depuse la dosarul de fond de agentul constatator.

Se mai reține că dovada contrară, în ceea ce privește autorul postărilor, revenea apelantului deoarece postarea pe un cont de facebook naște prezumția simplă că aparține persoanei pe numele căruia este deschis contul, prezumție care poate fi combătută prin probe contrarii de aceasta.

Față de cele arătate în temeiul art 480 C pr civ , apelul va fi respins ca nefondat.” (Tribunalul Brăila, Decizia civilă nr. 157 din 4 aprilie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >