Amendă pentru lipsa casei de marcat. Netemeinicia procesului-verbal de contravenție

Tribunalul apreciază că pentru existența contravenției reținute în sarcina petentului (efectuarea activității de comerț fără casă electronică de marcat) era necesar a se face dovada că aceasta ar fi desfășurat activitate de vânzare cu amănuntul direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora, fără să fie dotat cu casă de marcat.

În condițiile în care dispozițiile legale sancționează doar efectuarea vânzării cu amănuntul, fără casă de marcat, nu și vânzarea cu ridicata, fapta contravențională reținută nu există.

”Prin procesul – verbal de contravenție nr. x/22.09.2015, întocmit de inspectorii antifraudă fiscală din cadrul D.R.A.F. 4 Târgu Jiu, petentul S.C. MP S.R.L a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 12.500 lei, în baza art. 11 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 28 / 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata (3), cu modificările și completările ulterioare, deoarece a încălcat prevederile art. 10 lit. e) din O.U.G. nr. 28 /1999, ce incriminează efectuarea activității de comerț fără casă electronică de marcat. Totodată, în temeiul art. 11 alin. (1) lit. d (ii) din O.U.G. nr. 28 / 1999, s-a aplicat sancțiunea complementară de suspendare a activității de comercializare până la dotarea petentului cu casă electronică de marcat și prezentarea dovezii de plată a amenzii.

Citeste mai mult  Contestație la executare. Natura juridică a tarifului de despăgubire

În urma controlului efectuat la data de 22.09.2015 de agenți constatatori din cadrul Direcției Regionale A F 4 Târgu-Jiu, în localitatea Vânju-Mare asupra autovehiculului aparținând societății, s-a reținut că petentul desfășoară activitate de vânzare cu amănuntul direct către populație fără să fie dotat cu casă de marcat, iar în acest sens, șoferul autovehiculului a prezentat facturile  nr. 6199 și nr. 6206 emise pe numele unor persoane fizice, respectiv SR și GE. (…)

Examinând procesul verbal de contravenție  nr. x/22.09.2015, tribunalul reține că nu există cazuri de nulitate absolută care să poată fi invocate din oficiu, acesta fiind întocmit cu respectarea dispozițiilor legale incidente, astfel cum în mod corect a reținut și instanța de fond.

Cu privire la temeinicia procesului verbal de contravenție  nr. x/22.09.2015, tribunalul apreciază că, raportat la probatoriul administrat în cauză, societatea petent nu se face vinovată de fapta reținută în sarcina sa.

Astfel, societatea petentă a fost sancționată pentru săvârșirea contravenției prevăzută de art. 10 lit. e) din O.U.G. nr. 28 /1999, potrivit cărora constituie contravenție „neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;”, reținându-se că aceasta ar fi desfășurat activitate de vânzare cu amănuntul direct către populație fără să fie dotat cu casă de marcat, în acest sens petentul emițând facturile fiscale  nr. 6199 și nr. 6206 pe numele unor persoane fizice, SR și GE.

Citeste mai mult  Constatarea neconstituţionalităţii normei de incriminare prevăzute în art. 6 din Legea nr. 241/2005. Consecințe

Potrivit art.1 alin.1 din OUG nr.281/1999 „Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.”

Referitor la comerț cu ridicata, art.4 lit.c din OG nr.99/2000 prevede: „comerț cu ridicata/de gros – activitatea desfășurată de comercianții care cumpără produse în cantități mari în scopul revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți sau utilizatori profesionali și colectivi;”, iar referitor la comerț cu amănuntul, lit. d al aceluiași articol prevede: „comerț cu amănuntul/de detail – activitatea desfășurată de comercianții care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;”

Interpretând dispozițiile legale anterior menționate, tribunalul apreciază că pentru existența contravenției reținute în sarcina petentului era necesar a se face dovada că aceasta ar fi desfășurat activitate de vânzare cu amănuntul direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora, fără să fie dotat cu casă de marcat, or din probele administrate în cauză rezultă că persoanele cărora li s-au vândut produse de către societate petent sunt persoane fizice autorizate a desfășura anumite activități comerciale, aspect specific tipului de comerț cu ridicata/de gros. Caracterul de comerț cu ridicata rezultă de altfel și din cantitatea de produse comercializată, respectiv 1.050 sticle pet 2 L către Ș R  și 1.260 sticle pet 2 L către GE.

Citeste mai mult  Denuntare unilaterala. Lipsa manifestarii exprese

În condițiile în care dispozițiile legale sancționează doar efectuarea vânzării cu amănuntul, fără casă de marcat, nu și vânzarea cu ridicata, fapta contravențională reținută nu există.

În raport de considerentele expuse, se apreciază că apelul este întemeiat, urmând a se admite, schimba sentința nr.385/10.03.2016 pronunțată de Judecătoria Vînju Mare în dosarul nr.X, admite plângerea contravențională … și anula procesul verbal de contravenție. ”(Tribunalul Mehedinți, Decizia civilă nr. 543/20 septembrie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >