Amendă pentru lipsa centurii de siguranță. Proces-verbal de contravenție anulat

”Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor  nr xxxxxxx întocmit la data de 09.06.2015 de intimatul IPJ Caraș Severin, petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 195 lei, și patru puncte de penalizare reținându-se că la data de 09.06.2015, în jurul orelor 16,25 în timp ce conducea autoturismul marca Audi cu nr. înmatriculare …. pe DN 6 localitatea Sadova V_,nu a purtat centura de siguranță și nu a avut luminile de întâlnire aprinse.

Judecătoria Caransebeș , prin sentința civilă nr. 149/04.02.2016 a respins plângerea contravențională formulată de petent, menținâd procesul-verbal contestat .

În privința temeiniciei, procesul verbal de constatare a contravenției, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercițiul funcțiunii și constatând fapte percepute personal de către acesta, beneficiază de prezumția de temeinicie și legalitate.

Pe fondul cauzei, deși O.G nr. 2/2001 nu prevede nici o dispoziție cu privire la forța probantă a procesului verbal de contravenție, există o prezumție de legalitate și realitate a actului având în vedere faptul că este vorba de un act administrativ. Procesul verbal fiind un act întocmit de un agent al statului aflat în exercițiul funcțiunii, valoarea probatorie a acestui înscris se bucură de prezumțiile de legalitate, de autenticitate și veridicitate, avânt forță probantă se execută din oficiu, fiind întocmit în formă ad vadidatem, cu respectarea condițiilor de formă și fond, în scopul producerii efectelor juridice pentru care a fost întocmit.

Citeste mai mult  Responsabilitatea detinerii rovinietei valabile. Vehicul instrainat anterior constatarii contraventiei

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului reține în mod constant că prezumțiile nu sunt contrare Convenției. Astfel în hotărârea pronunțată în Cauza Salabiaku contra Franței Curtea a reținut că prezumțiile sunt permise, dar acestea nu trebuie să depășească limite rezonabile.

În aceste condiții se prezumă că situația de fapt menționată în procesul verbal de constatare a contravenției este conformă realității, prezumție care poate fi răsturnată de petent prin probă contrară. Deci, prezumția de veridicitate operează până la limita în care persoana învinuită de săvârșirea unei fapte să fie pusă în imposibilitatea de a dovedii contrariul celor consemnate în procesul verbal contestat.

Verificarea strică a înscrierii în procesul verbal a datelor prevăzute de lege se impune cu atât mai mult cu cât petentului trebuie să i se asigure prezumția de nevinovăție instituită prin art. 6 CEDO, ceasta fiind statuată în particular de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Hotărârea Anghel contra României.

Analizând probele de la dosar instanța constată că agentul constatator nu a dovedit în nici un mod cele reținute în procesul verbal de contravenție, petentul apelant contestă faptul că starea de fapt este cea reținută în procesul verbal de contravenție contestat. Deci, din probele administrate nu rezultă neîndoielnic vinovăția petentului, fapt ce nu poarte profita decât acestuia.

Citeste mai mult  Închisoare cu executare pentru încălcarea ordinului de protecție

Față de considerentele de fapt și de drept, enunțate mai sus, în temeiul art. 480 al.2 N. Cod procedură civilă, tribunalul, va admite apelul declarat de apelant împotriva Sentinței civile nr. 149/04.02.2016 pronunțată de Judecătoria Caransebeș, în contradictoriu cu intimatul IPJ Caraș-Severin.”(Tribunalul Caraș Severin, Decizia civilă nr. 610 din 1 iulie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >