Group 1

Amendă pentru lipsa rovinietei. Prescripția aplicării sancțiunii contravenționale

”Verificând din oficiu potrivit art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta nu a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, pentru următoarele considerente:

Potrivit art.9 alin 3 din Ordonanţa nr. 15/2002 – modificată şi republicată, „în cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).

Dispoziţiile legale anterior menţionate instituie o prescripţie specială a aplicării sancţiunii contravenţionale în cazul contravenţiilor prevăzute şi sancţionate de dispoziţiile OG nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Citeste mai mult  Luare de mită vs șantaj

În cauza ce formează obiectul judecăţii, fapta a fost constatată la data de 30.11.2014, iar procesul verbal de constatare a contravenţiei în litigiu a fost întocmit la data de 25.05.2015, cu depăşirea evidentă a termenului de 30 de zile de la data constatării contravenţiei.

In consecinţă, instanţa apreciază că actul constatator este afectat de nelegalitate, aspect ce prevalează asupra tuturor celorlalte motive de nelegalitate invocate de petent, a căror analiză nu mai este necesară, dat fiind momentul aplicării sancţiunii contravenţionale în raport cu data săvârşirii faptei.

Pentru toate aceste considerente, in baza art.34 din O.G.2/2001, instanţa urmează a admite plângerea formulată de petent şi va anula procesul – verbal de contravenţie.” (Judecătoria Sinaia, Sentința civilă nr. 618 din 11 septembrie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >