Amenzi mai mari pentru cei care încalcă regimul stării de urgență

2 aprilie 2020 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 268 din 31 martie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, act normativ care modifică prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, în sensul majorării limitelor minime și maxime ale sancțiunii contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor fizice, respectiv majorarea limitei minime a sancțiuni contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor juridice.

Potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite de acest act normativ, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite.

Potrivit Ordonanței nr. 34/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, se modifică şi se completează după cum urmează:
– Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele militare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
c) suspendarea temporară a activităţii;
d) desfiinţarea unor lucrări;
e) refacerea unor amenajări.
– Sancţiunilor contravenţionale de mai sus nu le sunt aplicabile prevederile referitoare la suspendarea executării silite prevăzute la art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare.

Citeste mai mult  Propunere de modificare a competenţei în materia restituirii, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

– Plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor nu suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate. În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal instanţa judecătorească dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor la momentul confiscării şi care se asigură din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare.

– Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator

De asemenea, actul normativ în discuție prevede că, pe perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, normele legale referitoare la transparenţa decizională şi dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă ori care sunt o consecinţă a instituirii acestor stări.

Ordonanța mai stabilește că valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări. Prin excepţie, în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulaţie, se menţine numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestor stări. Pentru aceleaşi perioade se menţine şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

Citeste mai mult  Măsuri fiscale care ar putea fi introduse din 2018

Ordonanța intră în vigoare la 3 aprilie 2020.

Cuvinte cheie: > > >