Amenzile de circulatie vor putea fi contestate la judecatoria de la domiciliul contravenientului – proiect

La Senat (prima Camera sesizata) se afla inregistrata pentru dezbatere o propunere legislativa pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si al art.32 alin.(1) din Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit careia  procesele verbale de contraventie vor putea fi contestate la judecatoria in a carei raza de competenta isi are domiciliul sau sediul contravenientul.

In prezent, contestarea proceselor verbale de contraventie se poate face doar la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.

Concret, potrivit propunerii,

Alineatul (1) al articolului 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumuruile publice, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

” (1) a) Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta isi are domiciliul sau sediul, dupa caz, contravenientul, daca acesta este pe teritoriul Romaniei;
b) In cazul in care contravenientul nu are domiciulul sau sediul, dupa caz, pe teritoriul Romaniei, impotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constata fapta. „

Alineatul (1) al articolului 32 din Ordonanta nr. 2/2001 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
,, (1) a) Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza de competenta isi are domiciliul sau sediul social, dupa caz, contravenientul, daca acesta este pe teritoriul Romaniei;

b) In cazul in care contravenientul nu are domiciliul sau sediul, dupa caz, pe teritoriul Romaniei, plangerea se depune la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.”

Competenta decizionala apartine Camerei Deputatilor.

Cuvinte cheie: > > >