ANAF atrage atenția firmelor asupra consecințelor alegerii domiciliului fiscal la o adresă nefrecventată

ANAF atrage atenția că alegerea domiciliului fiscal la o adresă nefrecventată de către reprezentanții legali ai firmei, în timp ce activitatea administrativă și gestionarea efectivă a afacerilor se realizează la o altă adresă, se poate dovedi contraproductivă.

Contribuabilii trebuie să se asigure de primirea corespondenței la adresa de la domiciliul fiscal ales deoarece ANAF are obligația legală de a transmite toate actele administrative fiscale la această adresă, pentru a asigura o informare completă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală este în plin proces de evaluare a unor modalități legale alternative de comunicare oficială și prin mijloace electronice și subliniază atât importanța alegerii domiciliului fiscal în locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, cât și a necesității informării ANAF ori de câte ori apar astfel de modificări.

Cuvinte cheie: >