ANAF modifică procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Într-un comunicat din data de 21 ianuarie 2016, ANAF anunţă că se modifică ordinul pentru aprobarea „Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa”.

Ca urmare a intrării în vigoare a dispoziţiilot Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se impune actualizarea unor elemente ale actelor administrativ- fiscale emise de organele fiscale în derularea procedurii privind impunerea din oficiu a impozitelor. taxelor şi contribuţiilor, aplicată în prezent (temeiul de drept, termenul de depunere a contestaţiei), precum şi eliminarea din conţinutul procedurii de impunere a unor referinţe la obligaţii pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie (impozitul minim).

Totodată, având în vedere că în practică unele organe de inspecţie fiscală satbilesc diferenţe de obligaţii fiscale fără a lua în considerare sumele stabilite din oficiu de organele de administrare, cu consecinţa desfiinţării deciziei de impunere din oficiu, se propune reglementarea regimului deciziilor de impunere din oficiu referitoare la obligaţii care privesc perioade care fac obiectul unei inspecţii fiscale.

Cuvinte cheie: > > >