ANAF: Procedura de publicare a listelor debitorilor va fi modificată

13 decembrie 2017 Drept Administrativ si Fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală modifică și completează „Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii”, în concordanță cu modificările legislative, anunță instituția într-un comunicat.

Astfel, noutăţile aduse de prevederile alin.(2) al art.157 din Codul de procedură fiscală se referă la faptul că nu sunt considerate obligaţii fiscale restante şi următoarele:
• obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, aflate în termenul de plată prevăzut la art.194 alin.(1), lit. d) din Codul de procedură fiscală;
• obligaţiile fiscale care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.194 alin.(1) din acelaşi act normativ;
• obligaţiile fiscale care nu se sting pe toată perioada derulării procedurii insolvenţei sau reorganizării judiciare, după caz, potrivit art.266 alin.(9) din Codul de procedură iscală;
• creanţele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate.

Citeste mai mult  Deficitul de colectare a TVA în România – încotro ne îndreptăm în era digitală?

De asemenea, noutăţile aduse de prevederile alin.(3) al art.157 prevăd faptul că nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de acesta este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare.

Potrivit art. 162 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele fiscale centrale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.
Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au fost modificate şi prevederile art.157, alin.(2) şi alin.(3), situaţie care necesită modificarea prevederilor OPANAF 558/2016 pentru a fi în concordanţă cu aceste dispoziţii legale.

Cuvinte cheie: >