ANAF propune ca anumite declarații fiscale să fie depuse obligatoriu, numai electronic

Fiscul propune introducerea obligației depunerii prin intermediul internetului, pe site-ul ANAF, a principalelor declarații fiscale, de către toate categoriile de contribuabili. Fac excepție de la obligația transmiterii prin mijloace electronice, declarațiile de impunere depuse de către persoanele fizice și utilizate în procesul de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Potrivit unui proiect de ordin lansat astăzi în dezbatere publică, următoarele declaraţii fiscale se transmit, obligatoriu, electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
 • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”
 • 120 „Decont privind accizele”
 • 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”
 • 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”
 • 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”
 • 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
 • 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
 • 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”
 • 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
 • 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”
 • 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”
 • 710 „Declaraţie rectificativă”
Citeste mai mult  Scutiri de taxe vamale şi TVA pentru relocarea fabricilor din Ucraina, Rusia, Belarus în România

Prevederile urmează a se aplica începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.

Cuvinte cheie: >