ANAF propune formularul 110 pentru facilitarea restituirii sumelor plătite în plus ca impozit pe venit reținut la sursă

Pentru remedierea situațiilor în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat și pentru facilitarea restituirii acestor sume, Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice proiectul Formularului 110 “Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă”, care cuprinde informații privind regularizarea sumelor datorate la bugetul de stat cu sumele restituite beneficiarilor de venit, aferente unei perioade fiscale: suma datorată în perioada de raportare, suma restituită beneficiarului de venit, suma rămasă de plată/de recuperat.

Potrivit art.170 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în situaţia în care, plătitorul a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitor, la cererea beneficiarului de venit depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art.219 din Codul de procedură fiscală.

Sumele restituite de către plătitor se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea, prin depunerea unei declaraţii de regularizare/cereri de restituire.

Citeste mai mult  Contravaloarea produselor distribuite de societatea agricolă membrilor săi asociaţi poate sta la baza calculării TVA?

În acest sens, se propune formularul 110 “Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă” care cuprinde informații privind regularizarea sumelor datorate la bugetul de stat cu sumele restituite beneficiarilor de venit, aferente unei perioade fiscale: suma datorată în perioada de raportare, suma restituită beneficiarului de venit, suma rămasă de plată/de recuperat.

Formularul se depune de plătitorii de venituri pentru perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, având totodată și rolul unei cereri de restituire în conformitate cu prevederile art.170 din Codul de procedură fiscală, în  situația în care, în urma regularizării rezultă diferențe de recuperat de la bugetul de stat.

Declarația de regularizare/cererea de restituire se depune de plătitorii de venit în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, prevăzut la art.219 din Codul de procedură fiscală.

Cuvinte cheie: > >