Analiza respectării obligației de a acorda prioritate de trecere pietonilor

În situația în care se apropie simultan de trecerea pentru pietoni sau de sensul de mers al vehiculului, obligația de a opri revine conducătorului de autovehicule, pentru a permite pietonului traversarea în condiții de deplină siguranță. 

Obligația de a opri există și în situația în care pietonii, observând apropierea unui autovehicul, se opresc din traversare și nu își continuă deplasarea, pentru a nu-și pune viața în pericol în ipoteza în care conducătorul auto nu oprește înaintea trecerii pentru a acorda prioritate. Ca atare, faptul că pietonii stăteau și așteptau trecerea mașinii, nu are relevanță în analiza respectării de către petent a obligației de a acorda prioritate.

”Petentul a fost sancționat contravențional prin procesul-verbal  nr. x din data de 06.05.2015 pentru încălcarea prevederilor art. 135 lit. h din HG nr. 1391/2006, faptă sancționată conform art. 100 alin. 3 lit. b din OUG nr. 195/2002, reținându-se neacordarea priorității de trecere unor pietoni angajați în traversarea străzii, dinspre dreapta spre stânga sensului de mers al autoturismului.

Citeste mai mult  Termenul privind exercitarea dreptului de regres al asigurătorului

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal analizat, prima instanță a apreciat greșit că petentul nu a săvârșit fapta pentru care a fost sancționat.

Tribunalul reține în acest sens că fapta a fost percepută prin propriile simțuri de polițistul rutier și este confirmată prin înregistrarea video depusă la dosar.

Din această înregistrare rezultă că cei doi pietoni se angajaseră în traversarea străzii, fiind coborâți de pe trotuar pe trecerea pentru pietoni, iar petentul își continuă deplasarea fără a opri pentru a le acorda prioritate.

Potrivit dispozițiilor art. 135 lit. h din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002: „Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere și în următoarele situații: … h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat corespunzător […], atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului”.

Prioritatea de trecere, de pe altă parte, este definită de art. 6 pct. 26 din OUG nr. 195/2002 ca fiind „dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalți participanți la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulația pe drumurile publice”.

Citeste mai mult  Restituirea sumelor achitate pentru servicii turistice. Temeiul cererii de chemare în judecată

Din coroborarea acestor dispoziții rezultă că în situația în care se apropie simultan de trecerea pentru pietoni sau de sensul de mers al vehiculului, obligația de a opri revine conducătorului de autovehicule, pentru a permite pietonului traversarea în condiții de deplină siguranță. În acest sens, se impune a se avea în vedere și faptul că pietonii sunt mult mai vulnerabili prin comparație cu autovehiculul, iar în cazul unui impact viața sau integritatea corporală le este pusă în pericol.

Obligația de a opri există și în situația în care pietonii, observând apropierea unui autovehicul, se opresc din traversare și nu își continuă deplasarea, pentru a nu-și pune viața în pericol în ipoteza în care conducătorul auto nu oprește înaintea trecerii pentru a acorda prioritate. Ca atare, aspectele invocate de petent și reținute de prima instanță, în sensul că pietonii stăteau și așteptau trecerea mașinii, nu au relevanță în analiza respectării de către petent a obligației de a acorda prioritate.

Citeste mai mult  Legea penala mai favorabila. Criterii de determinare

Față de cele arătate, în temeiul art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă, tribunalul va admite apelul și va schimba în tot hotărârea în sensul că va respinge plângerea contravențională, ca neîntemeiată.” (Tribunalul Mureș, Decizia civilă nr. 588/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >