Antrenarea răspunderii civile delictuale a Guvernului ca urmare a neadoptării unor acte normative

11 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Neadoptarea unei legislații într-o anumită materie în care Guvernul ar putea avea obligația adoptării acesteia, nu poate fi apreciată pe tărâmul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, ci pe terenul obligațiilor pozitive pe care un stat le are pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, protejate de tratatele internaționale la care România este parte, sau a celor reglementate pe terenul legislației comunitare.

Pentru a putea invoca însă o astfel de nerespectare a obligațiilor pozitive ce ar incumba statelor, este necesar ca cel care pretinde despăgubiri pentru că a suportat un prejudiciu, să fie victima directă a nerespectării unor astfel de obligații, deci să aibă un drept recunoscut fie în virtutea legii, fie prin alte mijloace prevăzute de lege, care, fiind încălcat, să dea naștere la despăgubiri.

În absența unei obligaţii legale determinate, atât din perspectiva titularului dreptului de despăgubire, corespunzător acestei obligaţii, cât şi din perspectiva conţinutului acesteia, nu se poate decela existența unei obligaţii concrete, a cărei neexecutare să poată fi calificată ca o faptă ilicită omisivă ce ar fi decurs ex lege. (ICCJ, Secția I civilă, decizia nr. 2680 din 25 noiembrie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >