Group 1

Anulare adresă emisă de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Calitatea de subiect plătitor al taxei clawback

În legătură cu plătitorii taxei clawback, Curtea Constituţională a stabilit, în mod constant că „subiecţii obligaţi la plata taxei de clawback sunt circumscrişi în sfera deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, care pot fi atât producătorii de medicamente (români sau străini), cât şi comercianţii de medicamente (români sau străini), dar numai pentru medicamentele comercializate care se plătesc din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, neavând relevanţă dacă medicamentele comercializate sunt incluse în programele naţionale de sănătate ori folosite în tratamentul ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis, potrivit art. 1 din ordonanţa de urgenţă” (decizia CCR nr.263/21.05.2013 publicată în Monitorul Oficial nr.418/10.07.2013).

Conform art.3 lit.b din Legea nr.571/2003, unul dintre principiile fiscalităţii este reprezentat de „certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale”.

Citeste mai mult  Contract de credit. Data începerii cursului prescripției dreptului de a cere executarea silită

Potrivit prevederilor art.5 alin(7) din OUG nr.77/2011, „(7) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite în format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, până la finele lunii următoare expirării trimestrului pentru care datorează contribuţia, valoarea aferentă consumului centralizat de medicamente care include şi TVA suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza raportărilor transmise de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate”.

Or, comunicarea unui consum total trimestrial de medicamente, la o valoare care conţine TVA, fără a se specifica la ce este aplicată TVA, încalcă principiul certitudinii impunerii fiscale, în condiţiile în care contribuabilul nu este în măsură să cunoască exact consumul de medicamente sau valoarea acestui consum, valoarea exactă a propriilor vânzări, astfel cum arată şi Curtea Constituţională, iar menţiunea că reclamanta îşi poate deduce TVA nu are suport legal şi nu rezultă în ce modalitate se poate face o astfel de deducere.

Citeste mai mult  Autentificarea de către notar a unui contract de vânzare în lipsa extrasului de carte funciară. Abuz în serviciu

Referitor la susţinerea potrivit căreia taxa clawback încalcă şi principiul evitării dublei impuneri, întrucât se calculează avându-se în vedere valoarea vânzărilor de medicamente ale fiecărui plătitor de contribuţie, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, incluzând adaosurile comerciale aplicate de operatorii economici ce comercializează en-detail aceste produse, reţinem că un astfel de calcul este corect, tocmai pentru că valoarea consumului de medicamente este suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii cu tot cu adaosul comercial. (Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 77/CA/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >