Group 1

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia utila la mostenire

7 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Raţionamentul instanţei potrivit căruia „faptul că reclamantul nu a acceptat moştenirea în termenul de opţiune succesorala, nu conduce la lipsa calităţii sale procesuale active sau a lipsei de interes în promovarea acţiunii având ca obiect anulare certificat de moștenitor, ci sunt aspecte ce trebuiesc analizate pe fondul pricinii, instanţa urmând a analiza dacă acceptarea după împlinirea termenului este în măsură să-i confere reclamantului vocaţie utilă la moştenire.”, este greşit, deoarece constatarea vocaţiei utile este de natură să-i confere reclamantului calitate procesuală activă, astfel încât chiar şi o soluţie de respingere a excepţiilor trebuia dată după analizarea fondului pricinii. (Tribunalul Bacău, Decizia civilă nr. 315/2013)

Cuvinte cheie: > >