Group 1

Anulare proces verbal de control emis de ITM. Problema obligativității încheierii contractului individual de muncă

8 iunie 2016 Jurisprudenta

În speta, judecatorul fondului a retinut ca din dosarul administrativ întocmit de pârâtul I.T.M. B., precum si din celelalte înscrisuri depuse la dosar, nu rezulta ca reclamanta ar avea o calitate de angajator fata de cele doua persoane în discutie, neexistând dovada raportului de prepusenie, respectiv de subordonare între angajator si salariat, specifica dreptului muncii, care sa impuna obligativitatea încheierii contractului individual de munca.

De asemenea, s-a constatat ca aceste persoane au desfasurat cu totul ocazional activitati în favoarea reclamantei, cu alte ocazii decât cea din ziua efectuarii controlului, munci pentru care reclamanta a completat registrul special de zilieri, dar acest lucru nu demonstreaza existenta unor raporturi cu caracter regulat, care sa se circumscrie notiunii de raport de munca specific dreptului muncii.

Astfel, instanta de fond a apreciat ca nefacându-se dovada existentei unui raport de prepusenie între reclamanta si cele doua persoane descrise de pârât în procesul verbal de control, simpla activitate de zilieri desfasurata ocazional în favoarea reclamantei în alte zile decât cea în care a fost efectuat controlul si pentru care aceasta din urma a întocmit registrul special de zilieri nu instituie obligatia încheierii unui contract individual de munca, conform art. 16 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, care genereaza drepturi si obligatii corelative între parti.

Citeste mai mult  Plângere contravențională. Lipsa ordinului de serviciu al agentului constatator

***Stabilirea de către ITM în sarcina angajatorului a obligației încheierii contractului individual de muncă cu un terț***

Contrar acestei pozitii, instanta de recurs a retinut ca potrivit dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 52/2011: „1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta în urmatoarele domenii prevazute în Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vânatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale în sistem semiliber, traditional si transhumanta – diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura – diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase – clasa 3821 si 3811;
e) recuperarea materialelor – grupa 383;
f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii – grupa 462;
g) activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor – grupa 823;
h) publicitate – grupa 731;
i) activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
j) activitati de cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste – clasa 7220 (sapaturi arheologice);
k) activitati desfasurate în sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice – cod 0141.”

Citeste mai mult  Conditiile pentru instituirea popririi asiguratorii

Raportat la aceste dispozitii legale, instanta de recurs a considerat ca fiind nejustificate apararile intimatei potrivit carora celor doua persoane gasite de inspectorii de munca, la data de 12.05.2014, plantând tevi în beton în jurul monumentului situat în centrul comunei R., nu le-a încheiat contracte individuale de munca, deoarece lucreaza ca zilieri.

***Proces verbal intocmit de inspectorii ITM anulat. Inexistenta obligatiei de incheiere a contractului individual de munca***

Astfel, s-a constatat ca activitatea prestata de cele doua persoane nu se regaseste în niciunul din domeniile prevazute de art. 11 din Legea nr. 52/2011 a zilierilor, considerent pentru care, în opinia instantei de recurs, procesul verbal de control contestat, a fost întocmit de I.T.M. B. cu respectarea cerintelor legale. (Curtea de Apel Oradea, Sectia a II – a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2826/ 19. 10. 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >