Anularea cererii de chemare în judecată pentru lipsa semnăturii olografe

1 aprilie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Unul dintre elementele cererii de chemare în judecată, potrivit disp. art. 194 lit. f, C.pr.civ. este semnătura, lipsa acesteia fiind sancționată, conform art. 196 C.pr.civ. cu anularea cererii de chemare în judecată.

Din economia textului art. 196 alin. 2 C.pr. civ., reiese faptul că lipsa semnăturii poate fi invocată oricând în cursul procesului, neregularitatea urmând a fi îndreptată cel mai târziu la următorul termen acordat și pentru care reclamantul va fi citat cu mențiunea semnării cererii.

O cerere formulată în scris trebuie să poarte semnătura celui care o formulează, în speță a petentului sau a reprezentantului convențional al acestuia, semnătură care nu poate fi decât olografă.

Art. 199 C.pr.civ. reglementează modul în care poate fi trimisă la instanța de judecată cererea de chemare în judecată, adică prin poștă, curier, prin înscris în formă electronică, prin fax sau scanată și transmisă prin poșta electronică, în această ultimă modalitate la dosar fiind copia și nu exemplarul original, acesta rămânând în mod evident la transmițător.

Citeste mai mult  Suspendarea executării provizorii

Cerința ca în cazul transmiterii prin fax sau poștă electronică, la dosar să existe și un exemplar original, adică cel care conține semnătura olografă executată pe cererea aflată la dosarul cauzei rezultă din topica art. 200 alin. 1 C.pr.civ. în care se prevede verificarea de către instanță a cerințelor prevăzute de art. 194-197 C.pr.civ., care este dispus după art. 199 C.pr.civ., în care este reglementată calea de transmitere către instanță a unei cereri de chemare în judecată și, mai ales, obligativitatea înregistrării acesteia către instanță, indiferent de mijlocul prin care a fost transmisă.

În consecință, în termenul stabilit de instanță, petentul trebuie să complinească lipsa semnăturii cererii fie prin transmiterea prin poștă sau curier a cererii sale, fie prin aplicarea semnăturii pe exemplarul-copie aflate deja la instanță.

Prezenta plângere este formulată de petent în nume propriu, dar poartă semnătura avocatul său, domnul Ș. P. Deși plângerea este depusă prin serviciul Registratură, instanța constată că aceasta este în fapt o copie, nepurtând semnătura olografă în original, ci o semnătură realizată prin mijloace electronice. Deși petentului i s-a acordat termen pentru remedierea neregularității, fiind citat cu această mențiune, acesta nu s-a conformat și nu a semnat plângerea, motiv pentru care instanța va admite excepția și va anula plângerea contravențională pentru lipsa semnăturii.” (Extras din considerentele sentinței civile nr. 524 din 28 iunie 2017 a Judecătoriei Liești, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >