Anularea certificatului de naștere românesc. Minor – redobândire cetățenie română

27 iunie 2019 Drept Civil

Instanța învestită de Primarul Sectorului 1 București a respins acțiunea formulată de reclamant, ca neîntemeiată, reținând în esență că, în condițiile în care pârâta a obținut transcrierea certificatului de naștere până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2017, devin incidente prevederile art. II alin. 1) din acest act normativ, potrivit cărora, minorul pentru care a fost transcris actul de stare civilă până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2017, se consideră că a dobândit/redobândit cetățenia română de la data dobândirii/redobândirii cetățeniei române de către părintele său.

În speță, reclamantul a solicitat anularea certificatului de naștere românesc al pârâtei (cetățean al Republicii Moldova), motivând că la data redobândirii cetățeniei române de către tatăl ei,  chiar dacă era minoră, aceasta nu a fost înscrisă în certificatul de cetățenie al tatălui său și nu i s-a eliberat un certificat de cetățenie de sine-stătător, astfel încât transcrierea certificatului de naștere al minorei (între timp fiind majoră) a fost efectuată cu nerespectarea legii, impunându-se anularea actului de stare civilă.

Citeste mai mult  Termenul până la care cererea de intervenție în interes propriu poate fi modificată

Instanța a apreciat că motivarea reclamantului este neîntemeiată, în condițiile în care, potrivit O.U.G. nr. 65/2017, în vigoare din 25 septembrie 2017, sunt și rămân cetățeni români persoanele care au obţinut, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă suscitată, înscrierea ori transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine sau, după caz, înscrierea pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române a menţiunilor cu privire la dobândirea cetăţeniei române, în temeiul art. 9 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinţi sau, după caz, de către unul dintre părinţi, fiind minori la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către părinţii lor sau, după caz, de către părintele lor.

Citeste mai mult  RIL admis. Instanţa competentă să soluţioneze o acţiune având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de ANI

De asemenea, instanța a mai reținut că reclamantul nu a prezentat și alte motive, astfel că solicitarea de anulare a certificatului de naștere românesc înscris pe numele pârâtei, nu este justificată în mod rezonabil de către reclamant, cu atât mai mult cu cât acest document oficial a intrat deja în circuitul civil de aproximativ 7 ani. (Sentința civilă nr. 6842/2018, Judecătoria Sector 1 București).

Avocat Lăcătuș Igor

Informații de contact: avocat.igor.lacatus@gmail.com; +40742500853
Experiență profesională:
Avocat titular LĂCĂTUȘ Igor – Cabinet de avocat
Baroul Timiș, România, Timișoara
Facebook https://www.facebook.com/lacatus.igor

Cuvinte cheie: > > >