Anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii

”Analizand apelul instanta constata ca potrivit art.129 alin.2 si 5 din OG 92/2003 ”Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea… Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată și semnată de către conducătorul organului fiscal competent”

Din continutul acestei dispozitii legale, reiese ca motivarea deciziei trebuie sa priveasca pericolul ca debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea

Prin urmare in motivare trebuie indicate (cu caracter de plauzibilitate) elementele care contureaza intentia debitorului de sustragere, ascundere etc.

Or, in speta din verificarea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii se constata ca aceasta nu cuprinde nici un motiv din care sa rezulte intentia (in viitor) a debitorului de a ingreuna colectarea.

Citeste mai mult  Suspendarea executării provizorii

In ceea ce priveste motivarea deciziei, instanta retine ca prin aceasta, apelanta a motivat in realitate temeinicia debitului stabilit in sarcina contestatoarei, iar nu decizia de instituire a masurilor asiguratorii.

Prin urmare in mod corect prima instanta a constatat ca Decizia de Instituire Măsuri Asigurătorii nr. x/SV din data de 11.12.2014 emisă de Direcția Regională Antifraudă Fiscală I Suceava nu este motivata si a anulat-o. (Tribunalul Bacău, Decizia nr. 59/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >