Group 1

Anularea hotararii AGA pentru neaducerea la cunostinta actionarului a datei de referinta

20 iunie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

„Art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 reglementeaza atributia consiliului de administratie, respectiv a directoratului de a stabili data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data de referinta astfel stabilita fiind ulterioara publicarii convocatorului si neputand depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara, ea reprezentand o conditie de acces si de participare a actionarilor indreptatiti la adunare.Nulitatea pe care o atrage incalcarea acestui text de lege este o nulitate relativa, interesul pe care-l protejeaza fiind unul particular, iar nu general. Astfel, o hotarare A.G.A. nu poate fi anulata pentru incalcarea dispozitiilor art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 in cazul in care nu se poate retine vatamarea actionarului care – desi a participat la adunare fiindu-i stabilit si dreptul de vot pentru actiunile inregistrate – nu i s-a adus la cunostinta data de referinta.” (ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3505 din 8 noiembrie 2011)

Cuvinte cheie: > > >