Group 1

Anularea raportului de evaluare a imobilului supus executarii silite

7 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

În cadrul executării silite, ca parte a procesului civil, expertizele efectuate trebuie să fie conforme normelor legale în materie. În cauză expertiza a fost efectuată fără ca părţile să fie citate la faţa locului pentru a oferi lămuririle necesare în legătură cu obiectul lucrării, fiind astfel încălcate prevederile art. 208 Cod de procedură civilă [art. 335 NCPC- s.n.]. Nerespectarea acestei dispoziţii legale, impune anularea raportului de expertiză astfel încheiat, contestatoarei pricinuindu-i-se o vătămare ce nu poate fi altfel înlăturată. Vătămarea constă în faptul că aceasta ar fi putut să dea expertului lămuriri şi detalii (materialele folosite, structură de rezistenţa a imobilului, etc.), ce ar fi putut schimba rezultatul evaluării. Mai mult decât atât, există suspiciunea că expertul nici măcar nu a intrat în acest imobil, în lipsa încunoştinţării contestatoarei (proprietar al imobilului), or o astfel de evaluare este una pur formală.  (Judecătoria Bistriţa, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 10283/2012)

Cuvinte cheie: > >