Anularea sentinței primei instanțe. Judecarea procesului prin evocarea fondului de către instanța de apel

2 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În situația în care a intervenit un caz de anulare a sentinței primei instanțe, instanța de apel este obligată să facă aplicarea dispozițiilor art. 480 alin. (3) C.proc.civ., cu consecința judecării procesului prin evocarea fondului și nu să soluționeze cauza în limitele fixate prin cererea de apel, în aplicarea art. 477 alin.(1) C.proc.civ., care prevede că instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum și cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărârea care a fost atacată.

Aplicarea acestor din urmă dispoziții se face atunci când nu există un motiv de anulare a hotărârii primei instanțe, care să impună procedura de urmat prevăzută de art. 480 alin. (3) C.proc.civ. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 499 din 8 martie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >