Anularea unui incident de plată

14 martie 2018 Business Jurisprudenta

Lipsa de disponibil în cont la un anumit moment și pentru o sumă minimă nu poate fi considerată ca o culpă gravă care să aibă consecinţe de natura înscrierii incidentului de plată în baza de date a CIP și emiterii unei interdicţii bancare de a emite bilete la ordin.

”În fapt, contestatoarea a precizat ca la data de 4 mai si respectiv, la data de 15 mai 2017 au fost prezentate Băncii T Sucursala S spre decontare două bilete la ordin emise de reclamanta S.C. D SRL C, astfel:
– nr. HTRL3HS X emis la data de 15 mai 2017 , refuzat la plată în data de 19 iunie .2017 „pe motivul lipsei parţiala de disponibil în cazul prezentării la plata la termen ” în valoare de 453,93 lei cu scadenţa la data de 19.06.2017;
– nr. HTRL3HS Y emis la data de 4 mai 2017 refuzai la plată în data de 19 iunie 2017 „pe motivul lipsei totale de disponibil, în cazul prezentării la plata la termen” în valoare de 2121,21 lei cu scadenţa la data de 19 iunie 2017.
SC S N S.RL si S.C E F S.R.L. în calitate de beneficiari au introdus la plată aceste bilete la ordin, care au fost refuzare pe motivul lipsei disponibil.
In acest context, banca, fiind în situaţia de a nu putea onora plata biletului la ordin, a anunţat Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul B.N.R.

Citeste mai mult  Convocarea şi validitatea hotărârilor generale ale asociaţilor societăţii. Neregularități

Instanţa reţine că, potrivit art. 2 pct.1 din Regulamentul nr. 1/2001 al BNR, incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante.

În art. 13 se prevede: „(1) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora.
(2) Anularea incidentelor de plăţi cu cecuri, cambii sau bilete la ordin din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea „Formularului de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP” (F6).
(3) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a hotărârii judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora. Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6. Persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti care nu i-au fost comunicate”.

Raportat la dispoziţiile legale mai sus citate, precum şi la împrejurarea că, la data de 20 iunie 2017, contestatoarea a achitat cu ordinul de plata nr.3 prin Banca T -Sucursala S suma de 453,93 lei beneficiarei S.C. S N S.R. L si la aceeaşi data a achitat cu ordinul de plata nr.4 prin Banca T -Sucursala S suma de 2.121,21 lei beneficiarei S.C E F S.R.L. , se reţine că reclamanta a depus toate diligentele pentru a intra in legalitate, achitând sumele datorate, considerandu-se astfel ca lipsa de disponibil in cont la un anumit moment si pentru o suma minima nu poate fi considerata ca o culpa grava a reclamantei care sa aiba consecinţe de natura înscrierii incidentului de plata si emiterii unei interdicţii bancare de a emite bilete la ordin.
Faţă de aceste considerente, instanța va admite cererea formulată de reclamanta SC D SRL, în contradictoriu cu pârâta Banca T şi va dispune radierea incidentului de plată privind pe SC D SRL din Centrala Incidentelor de Plăţi(CIP) din cadrul Băncii Naţionale a României referitor la biletele la ordin nr.BTRL3BS X/15.05.2017 şi nr. BTRL3BS Y/04.05.2017.” (Tribunalul Olt, Sentința civilă nr. 875 din 15 noiembrie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >