Apel. Invocarea omisiunii instanţei de a ordona probe pe care partea nu le-a propus

2 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Nu se poate invoca în calea de atac a apelului omisiunea instanţei de a ordona probe pe care partea nu le-a propus.

”Acţiunea de divorţ a fost formulată de reclamantul P.S.D. la 23.06.2014, însă prin acţiune acesta a solicitat stabilirea domiciliului minorei la locuinţa sa şi obligarea părinţilor să contribuie în natură la cheltuielile de creştere şi educare a minorei.

Pârâta a formulat cerere reconvenţională, prin care a solicitat stabilirea domiciliului minorei la mamă şi stabilirea unei pensii de întreţinere în sarcina reclamantului la data de 15.07.2014, însă la termenul de judecată din 06.10.2014 s-a dispus suspendarea cauzei, urmare a cererilor ambilor soţi care au hotărât să încerce să-şi rezolve amiabil divergenţele în vederea salvării căsătoriei.

Cauza a fost repusă pe rol la 20.11.2014, la solicitarea reclamantului şi, urmare a solicitării soţilor conform interogatoriilor din 30.03.2015, s-a dispus desfacerea căsătoriei prin acordul lor.

Nu poate fi reţinută susţinerea apelantei că a solicitat probe pentru a dovedi că pe timpul suspendării cauzei şi reluării convieţuirii reclamantul nu a contribuit la întreținerea minorei întrucât la dosar nu există dovada că pârâta ar fi solicitat aceste probe.

Citeste mai mult  CCR. Excepție de neconstituţionalitate privind acțiunea în stabilitea paternității copilului din afara căsătoriei, admisă

La 30.03.2015 s-au ţinut interogatorii fiecărui soţ şi din conţinutul acestora nu rezultă că pârâta ar fi adresat reclamantului întrebări privind întreţinerea minorei pe perioada suspendării dosarului de divorţ.

La acelaşi termen de judecată, cu ocazia dezbaterilor, apărătorul pârâtei a solicitat obligarea reclamantului la plata pensiei de întreţinere de la data introducerii cererii de divorţ întrucât acesta nu a contribuit la cheltuielile de educare şi creştere a minorei, fără însă a se face referire în practicaua sentinţei la cererile de probatorii pentru acest aspect, ci dimpotrivă, în practicaua sentinţei se menţionează că după ţinerea interogatoriilor nu au mai fost cereri.

Ca urmare, pârâta nu poate invoca în calea de atac omisiunea instanţei de a ordona probe pe care ea nu le-a propus, conform art. 254 alin. 6 Cod procedură civilă.

În lipsa unor dovezi din care să rezulte că pe perioada derulării procesului de divorţ reclamantul nu a contribuit la întreţinerea minorei, este justificată aprecierea instanţei de fond în sensul că se prezumă contribuţia acestuia la întreţinerea minorei până la data instituirii ordinului de protecţie, dată până la care soţii şi minora au locuit împreună, cu atât mai mult cu cât din cererea de suspendare formulată de părţi rezulta reluarea convieţuiri dintre ei.” (Tribunalul Gorj, Decizia civilă nr.932/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >