Aplicabilitatea dispozițiilor prevăzute pentru societățile pe acțiuni în cazul societăților cu răspundere limitată. Răspunderea administratorilor

17 februarie 2015 Business Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 1442 alin. 4 din Legea societăţilor comerciale, administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni şi auditorului financiar.

De asemenea, potrivit alin. (5), în societăţile care au mai mulţi administratori răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni şi auditorul financiar.

Aceste dispoziţii legale se regăsesc în cuprinsul capitolului IV al legii, intitulat Societăţile pe acţiuni, Secţiunea a III-a – Despre administraţia societăţii şi nu se aplică societăţilor cu răspundere limitată, aşa cum rezultă din cuprinsul art. 197 al legii societăţilor comerciale. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2591 din 18 septembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >