Group 1

Aplicabilitatea impreviziunii în cazul contractelor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a noului Cod civil

Dispoziţiile art. 1271 din Noul Cod civil, care permit adaptarea unui contract valabil încheiat, ale cărui prestaţii au devenit prea oneroase, urmare a schimbării împrejurărilor de la momentul încheierii lui pe parcursul executării, nu sunt aplicabile convenţiilor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil, 01.10.2011.

În condiţiile în care Codul civil de la 1864 nu cuprinde o reglementare a impreviziunii, interpretarea contractului prin prisma obligaţiei de executare cu bună credinţă, a împărţirii riscurilor contractuale, a echităţii, cu luarea în considerare a jurisprudenţei în materie nu poate conduce la soluţia de îngheţare a cursului CHF la momentul contractării împrumutului, această formă de adaptare conducând ea însăşi la încălcarea principiilor menţionate şi la ruperea echilibrului contractual. (Curtea de Apel Craiova, Deecizia civilă nr. 98 din 14 februarie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >