Group 1

Aplicabilitatea modificărilor legislative aduse în materia executărilor silite demarate în baza unor înscrisuri sub semnătură privată

17 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Prin modificarea legislativă adusă în materia executărilor silite conform Legii nr. 17/2017, ce a intrat în vigoare începând cu data de 24.03.2017 (fiind publicată în M. Of. nr. 196/21.03.2017) se modifică cerințele referitoare la executarea silită demarată în baza unor înscrisuri sub semnătură privată, în sensul că este necesar ca acestea să fie înregistrate în registrele publice pentru a putea funcționa ca titluri executorii, însă această dispoziție nu este aplicabilă contractelor de credit încheiate de o instituție financiară nebancară.

”Prin încheierea civilă nr. 4006 din data de 10 mai 2017 pronunțată de Judecătoria Baia Mare s-a respins cererea de încuviințare a executării silite formulată de petentul B.E.J. TAC  în ceea ce privește Contractul de împrumut nr. 120 din data de 09.05.2014, încheiat între creditoarea Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor CI și debitorii DDM, DDL și DV.

Pentru a pronunța această sentință instanța de fond a reținut următoarele:

Potrivit art. 641 pct. 5 Cod procedură civilă, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 17/2017: „Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile.”

Citeste mai mult  Soluționarea cauzei în lipsa inculpatului și a apărătorului ales

Cererea creditoareai a fost înregistrată la BEJ la data de 03.05.2017, respectiv după intrarea în vigoare a modificărilor privind Codul de procedură civilă, și anume Legea nr. 17/2017, care în privința înscrisurilor sub semnătură privată, cum este și Contractul de împrumut nr. 120/09.05.2014, în baza căruia s-a solicitat executarea silită, legea a mai solicitat și înregistrarea acestor înscrisuri în registrele publice, ori în speță nu s-a făcut dovada că acest contract este înscris într-un registru public, motiv pentru care cererea a fost respinsă.

Împotriva acestei hotărâri, în termenul legal, a declarat apel creditoarea (…)

Analizând cererea de apel și încheierea apelată, în raport de motivele invocate și de dreptul aplicabil în materie, tribunalul reține că apelul este fondat, pentru considerentele ce succed:

Prin modificarea legislativă adusă în materia executărilor silite conform Legii nr. 17/2017, ce a intrat în vigoare începând cu data de 24.03.2017 (fiind publicată în M. Of. Nr. 196/21.03.2017) se modifică cerințele referitoare la executarea silită demarată în baza unor înscrisuri sub semnătură privată, în sensul că este necesar ca acestea să fie înregistrate în registrele publice pentru a putea funcționa ca titluri executorii, însă se apreciază că această dispoziție nu este aplicabilă contractelor de credit de natura celui în discuție, respectiv Contractul de credit nr. 120/09.05.2014, invocat de creditoare ca și titlu executoriu.

Citeste mai mult  ICCJ. Denunţarea unilaterală abuzivă a contractului de consultanță de către beneficiar. Efecte

Caracterul de „titlu executoriu” al contractului de împrumut este dat ope legis contractului de credit încheiat de o instituție financiară nebancară, în speță contract de împrumut încheiat de o casă de ajutor reciproc a pensionarilor, fără ca legea specială în materie să impună necesitatea îndeplinirii unor condiții ori proceduri suplimentare pentru punerea lui în executare – cum ar fi, de exemplu, necesitatea ținerii unui Registru special și a înscrierii acestora în cuprinsul registrului.

Legea nr. 17/2017, cu toate că aduce o serie de modificări unor acte normative (Codul de procedură civilă, Codul civil, Legea notarilor publici, ), nu aduce modificări nici Legii nr. 93/2009 ori Legii nr. 540/2002 în sensul instituirii unor obligații suplimentare în vederea consolidării titlului executoriu, constând în contract de împrumut.

Sintagma „numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege” se referă la alte înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu care se instituie, în mod expres, obligativitatea înscrierii înscrisurilor în registre specifice.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept. Încetarea contractului individual de muncă în cazul condamnării salariatului

Pentru considerentele sus menționate în baza art. 480 al. 2 Cod procedură civilă apelul va fi admis iar hotărârea va schimbată în sensul admiterii cererii de încuviințare a executării silite.” (Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 806 din 19 iunie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >