Aplicarea amenzii judiciare pentru introducerea cu rea-credință a mai multor cereri de chemare în judecată

18 noiembrie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

În cazul amenzii judiciare, prejudiciul săvârșit prin abaterea judiciară aparține statului și vizează afectarea procesului de înfăptuire a justiției, ca serviciu public.

Aplicarea amenzii judiciare este lăsată de legiuitor la latitudinea instanței judecătorești, care apreciază în concret, în funcție de circumstanțele cauzei, prefigurând consecinţele pe care le-ar putea produce amenda asupra condiției subiectelor de drept susceptibile de sancționare, dacă este sau nu cazul să dispună o atare măsură în cauza pendinte (și nu cu privire la o altă/alte cauze purtate între aceleași părți, aflate pe rolul altor instanțe de judecată).

Așadar, (…) amenda judiciară nu este la latitudinea părților, ea putând fi dispusă de către instanța de judecată și vizează existența unei fapte ilicite constând în abaterea judiciară prevăzută în mod expres de lege, neexistând posibilitatea pentru instanţa judecătorească să dispună aplicarea unei amenzi judiciare pentru fapte săvârşite în legătură cu un alt proces, decât cel judecat în cauza respectivă. (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1301 din 9 iulie 2020, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >