Group 1

Aplicarea procedurii prealabile în materia contractelor de achiziție publică

Potrivit art.297 din OUG 34/2006 „În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun”.

Faptul că legea specială nu conţine prevederi privind procedura prealabilă nu însemnă că în cazul contractelor de achiziţie publică nu se aplică această procedura, ci faptul că în problema analizată sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun în materie – Legea 554/2004. (Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios-administrativ si fiscal, Decizia nr. 11/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >