ASF a modificat norma RCA. Tarifele poliţelor vor fi corelate cu nivelul daunelor

14 ianuarie 2016 Noutati legislative

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în cadrul şedinţei din 13 ianuarie 2016, Norma privind modificarea şi completarea Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, ca urmare a propunerilor primite în cadrul procesului de consultare publică.

Această normă modifică articolele 20 şi 21 din Norma nr. 23/2014, după cum urmează:
– La articolul 20 se introduce alineatul (8), cu următorul cuprins:
“În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit doar poliţa de asigurare RCA, fără a include componenta Carte Verde.”

– La articolul 21, alineatul (5) se abrogă, iar alineatul (6) se modifică, urmând a avea următorul cuprins:
“Asigurătorii sunt obligaţi să transmită în format electronic Autorităţii de Supraveghere Financiară ipotezele folosite, metodele actuariale şi justificarea aplicării acestora pentru calculul menţionat la alin (1), împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule; în calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie sau alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi”.

– La articolul 21, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, (61), care va avea următorul cuprins:
“Pentru fiecare segment prevăzut la alin. (6) asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic; în situaţia în care asigurătorul RCA nu deţine suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta trebuie să utilizeze date istorice disponibile din alte surse, raportate la piaţa din România sau la piaţa Uniunii Europene.”

Sursa: www.asfromania.ro

Cuvinte cheie: >