Asigurare CASCO. Despăgubiri scutite de TVA

9 noiembrie 2018 Jurisprudenta

În litigiu, asiguratul (plătitor de TVA) a solicitat de la asigurătorul CASCO, plata de despăgubiri pentru producerea evenimentului asigurat, respectiv distrugerea totală a autovehiculului asigurat. Din suma totală asigurată a fost scăzută contravaloarea taxei pe valoare adăugată aferentă epavei (piesele rămase neavariate), vândută la licitație de asigurator. Acesta din urmă a apreciat că, întrucât asiguratul era plătitor de TVA, trebuie diminuată taxa pe valoare adăugată din valoarea totală a despăgubirii.

Instanța de judecată a decis că asiguratul are dreptul să obțină cu titlu de despăgubiri întreaga sumă asigurată, inclusiv TVA-ul aferent vânzării epavei, care la momentul vânzării, teoretic, aparținea în proprietate asiguratului. În motivare s-a reținut că asiguratorul trebuia să achite asiguratului întreaga sumă asigurată, iar nu despăgubirea diminuată cu suma reprezentând TVA, care cade în sarcina asiguratorului ca obligație fiscală și nu trebuie inclusă în despăgubiri. Ca atare, asiguratorul CASCO în mod incorect a scăzut întreaga sumă reprezentând prețul epavei, care include și TVA, câtă vreme obligațiile fiscale ale asiguratului, beneficiar al despăgubirii, nu sunt transmisibile asiguratorului și nu pot fi avute în vedere de asigurator pentru calcularea cuantumului despăgubirii a cărei obligație de plată îi revine.

Citeste mai mult  Evacuare pe calea ordonanței președințiale. Inadmisibilitate

Pentru agenții economici răsplătiți, despăgubirile sunt operațiune la “intrare”, motiv pentru care nu este corect să se colecteze taxa asupra despăgubirilor încasate ori să fie diminuată din suma încasată contravaloarea TVA-ului. De asemenea, despăgubirile încasate nu pot genera TVA, acestea nu constituie baza de impozitare a TVA în cazul bunurilor distruse, cum în mod eronat se susține de asigurator. Despăgubirile rezultate din contractul de asigurare răspundere auto, nu pot fi purtătoare de TVA în ceea ce privește persoana despăgubită. (Decizia civilă nr. 1017/A/03.10.2017, pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă).

 Avocat Lăcătuș Igor

Informații de contact: avocat.igor.lacatus@gmail.com; +40742500853
Experiență profesională:
Avocat titular LĂCĂTUȘ Igor – Cabinet de avocat
Baroul Timiș, România, Timișoara
Facebook https://www.facebook.com/lacatus.igor

Cuvinte cheie: > >