Asigurare de bunuri. Condițiile pentru stabilirea și plata despăgubirii

9 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În asigurările de bunuri, nu numai că nu este necesar ca asiguratul să efectueze reparaţiile înainte de stabilirea şi acordarea despăgubirilor, dar acesta nici măcar nu este obligat să le efectueze, dacă nu doreşte sau dacă repararea bunului asigurat nu mai este posibilă.

Despăgubirea are rolul de a acoperi în patrimoniul asiguratului, în limita valorii asigurate, pierderea suferită de acesta ca urmare a intervenirii evenimentului asigurat. Aşadar, pentru stabilirea şi plata despăgubirii nu este neapărat necesar ca persoana asigurată să depună la dosarul de daună dovada achitării contravalorii facturilor şi devizele de reparaţii, în original sau copii. (Tribunalul Vâlcea, Decizia civilă nr. 604/A/ 17 Septembrie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >