Asigurare RCA. Acțiune în recuperarea contravalorii lucrărilor de reparații auto. Raportul dintre unitatea service și asigurător

9 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Ca urmare a producerii evenimentului asigurat prin polita RCA emisa de catre pârâta SC E.R.A.R. SA, tertul pagubit SC E.S.R. SRL a depus o cerere de despagubire pentru daunele produse autoturismului la societatea de asigurare pârâta, fiind deschis dosarul de dauna nr. (…)
Autoturismul a fost introdus în reparatie la unitatea service SC A.H.T. SRL potrivit declaratiei date de reprezentantul legal al tertului pagubit, întrucât se afla în relatii contractuale cu societatea reclamanta.
În urma efectuarii reparatiilor la autoturism, reclamanta a emis pe numele persoanei pagubite SC E.S.R. SRL factura în valoare de 26144,59 lei.
Prin urmare, instanta retine ca între reclamanta SC A.H.T. SRL si intervenientul (persoana pagubita) SC E.S.R. SRL s-a nascut un raport contractual urmare a efectuarii reparatiilor în unitatea service si ca între intervenientul (persoana pagubita) SC E.S.R. SRL si pârâta SC A-R SA s-a nascut un alt raport contractual urmare a încheierii contractului de asigurare.
Însa, între reclamanta SC A.H.T. SRL si societatea de asigurari nu exista niciun astfel de raport contractual.
Plata partiala efectuata de societatea de asigurari în contul unitatii service nu da nastere unui raport contractual între aceste parti. Dispozitiile art. 64 alin. 1 din Ordinul CSA nr. 14/2011, (dupa acceptarea ofertei de despagubire, persoana prejudiciata va preciza modalitatea de plata: în numerar sau prin ordin de plata, în contul bancar personal ori în contul bancar al unitatii de specialitate) si art. 1475 C.civ., (plata trebuie facuta creditorului, reprezentantului sau legal sau conventional, persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate de instanta sa o primeasca) invocate de reclamanta, nu sunt de natura a conduce la o alta concluzie..
Astfel, în contextul în care creditorul alege ca plata sa se faca în contul unei alte persoane, nu ia nastere un alt raport contractual între persoana în contul careia este virata suma si debitor.
Pentru a se ajunge la aceasta ipoteza, trebuie, mai întâi ca persoana care are dreptul sa solicite aceste despagubiri – persoana pagubita sa procedeze în acest fel si, ulterior, dupa stabilirea dreptului sau la o anumita suma de bani de catre instanta, poate indica debitorului sau contul unde urmeaza a fi efectuata plata.
În ceea ce priveste apararile formulate de reclamanta în raport de exceptiile invocate de pârâta, în sensul ca sunt incidente dispozitiile art. 1284 C.civ.(stipulatia pentru altul), în sensul ca tertul pagubit, în calitate de stipulant, a indicat (atât prin procura special cât si prin cererea de despagubire) ca plata despagubirii ce se cuvine sa se efectueze de catre asigurator, în calitate de promitent, direct catre unitatea reparatoare, în calitate de beneficiar al stipulatiei, se retine ca nici acestea nu pot justifica calitatea procesuala activa a reclamantei SC A.H.T. SRL.
Astfel, contractul în favoarea unei terte persoane sau stipultia pentru altul este un contract sau o clauza într-un contract, prin care o parte, numita promitent, se oblige fata de cealalta parte, numita stipulant, sa execute o prestatie în favoarea unei alte persoane, straina de contract, numita tert beneficiar.
Si aceasta, întrucât procura speciala si cererea de despagubire prin care tertul pagubit a specificat ca plata despagubirii sa se realizeze în contul unitatii reparatoare sunt înscrisuri ce emana doar de la acesta si nu pot crea obligatii în sarcina pârâtei în calitate de societate de asigurari, din moment ce nu exista un acord de vointa din partea acesteia.
Or, stipulatia pentru altul reprezinta, astfel cum s-a mentionat anterior, un contract care, potrivit art. 1166 C.civ., reprezinta acordul între 2 sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.
Între persoana pagubita si asigurator nu a existat un astfel de acord de vointa.
Într-o astfel de situatie precum cea din prezenta speta, unitatea service îsi poate recupera costul reparatiilor de la beneficiarul acestora, deci de la SC S.R. SRL, iar aceasta din urma are, la rându-i dreptul de a solicita obligarea societatii de asigurari la plata acestora, fie în cadrul aceluiasi proces prin formularea unei cereri de chemare în garantie, fie prin formularea pe cale separata a unei actiuni în contradictoriu cu societatea de asigurari având acest obiect.” (Judecătoria Constanța, Sentința civilă nr. 2768/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >