Atingere adusă vieții private. Publicarea unei fotografii privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală

25 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”În data de 27.12.2011, pe prima pagină a ziarului „GA”, editat de societatea pârâtă, a apărut titlul unui articol intitulat „Peste 300 de arădeni au ajuns la Urgențe din cauza consumului excesiv de mâncare și băutură”. Aferent titlului acestui articol (articolul fiind publicat pe pagina 5), a fost publicată o fotografie în care poate fi recunoscută d-na RS, mama reclamantului, decedată la data de 04.05.2009.

Este adevărat că în fotografie fața persoanei aflată pe patul de spital este parțial acoperită, într-o proporție apreciată de instanță la aproximativ 15-20%, însă fotografia permite recunoașterea mamei reclamantului.

După cum rezultă din susținerile reclamantului, confirmate prin audierea martorilor audiați la propunerea acestuia, mama sa a ajuns la spital în urma unor probleme cardiace, și nu ca urmare a consumului excesiv de mâncare și băutură.

De altfel, nici pârâta nu a susținut că mama reclamantului ar fi fost internată din cauza consumului de mâncare și băutură, arătând că a dorit ilustrarea articolului cu o fotografie din arhiva ziarului, referitoare la sala de la unitatea de primiri urgențe a spitalului.

Conform prevederilor art. 74 lit. g din Noul Cod Civil (NCC), invocat de reclamant ca temei de drept al acțiunii:

Citeste mai mult  Divorț din culpa exclusivă a pârâtului. Acordarea despăgubirilor soțului nevinovat. Proba prejudiciului cauzat

Sub rezerva aplicării dispozițiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieții private:

g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite;

În speță, instanța constată că pârâta a difuzat în ziar imaginea unei persoane decedate, în timp ce aceasta se afla sub tratament într-o unitate de asistență medicală, fără a avea acordul familiei sau al altei persoane îndreptățite, iar prin asocierea cu titlul articolului, a creat impresia cititorilor ziarului că persoana care a apărut în fotografie a fost internată din cauza consumului excesiv de mâncare și băutură, fapt neadevărat.

În acest context este irelevantă susținerea pârâtei despre faptul că la momentul în care a fost făcută fotografia persoana fotografiată și-a dat acordul în acest sens (fără a lua în discuție că și acest acord poate fi pus sub semnul întrebării datorită stării în care se afla mama reclamantului – internată la urgență cu probleme cardiace), deoarece fotografia nu a fost publicată în timpul vieții acesteia ci după decesul său, împrejurare ce ar fi impus, conform prevederilor legale suscitate, acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite.

Citeste mai mult  Nerespectarea dispozițiilor privind obligativitatea aducerii inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată

Pârâta a invocat prevederile art. 76 din NCC, ce se referă la o prezumție de acord în cazul în care însăși persoana la care se referă materialul l-a pus la dispoziția unei persoane juridice despre care are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului (cum este cazul pârâtei), însă aceste prevederi nu sunt incidente în cauză, atât ca urmare a faptului că nu este vorba, așa cum s-a arătat, de acordul persoanei fotografiate ci de acordul familiei, cât și ca urmare a faptului că fotografia nu a fost pusă la dispoziție de persoana în cauză, ci a fost făcută de un angajat al pârâtei. (…)

În consecință, instanța apreciază că prin publicarea fotografiei mamei sale, al cărei unic moștenitor este reclamantul, după cum rezultă din certificatul de moștenitor depus la dosar, acestuia i s-a adus atingere vieții private, conform art. 74 lit. g din NCC, fapt ce atrage incidența prevederilor art. 1349 al. 1 și 2, și art. 1357 din NCC, referitoare la răspunderea civilă delictuală și la obligația de reparare a prejudiciului cauzat.

Citeste mai mult  RIL admis. Natura litigiilor având ca obiect drepturi bănești solicitate de jandarmii din cadrul IJJ și pompierii din cadrul IGSU

Raportat la condițiile răspunderii, instanța observă că fapta ilicită constă în publicarea imaginii în ziar, în condițiile art. 74 lit. g din NCC, prejudiciul constă în atingerea adusă vieții private, iar legătura de cauzalitate este evidentă.

În ce privește vinovăția, a cărei lipsă a fost invocată de pârâtă, instanța constată că în materia răspunderii civile autorul prejudiciului răspunde, conform art. 1357 al. 2 din NCC, pentru cea mai ușoară culpă.

În concret, în condițiile utilizării unei fotografii din arhiva ziarului, la mai mult de 3 ani de la realizarea fotografiei, având în vedere vârsta și starea de sănătate a persoanei fotografiate, pârâta putea să prevadă posibilitatea decesului acesteia.” (Judecătoria Arad, Sentința civilă nr. 6306/2012, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >