Group 1

Audierea în calitate de martor a agentului constatator

Dispoziţiile art. 19 din OG 2/2001 nu interzic audierea în calitate de martor a agentului care face parte din echipaj. Dispoziţiile art. 19 alin 2 din OG 2/2001 interzic ca un alt agent constatator să semneze în calitate de martor procesul verbal de constatare a contravenţiei în cazul în care procesul verbal este încheiat în lipsa contravenientului ori când acesta refuză să semneze actul de constatare. Aceste dispoziţii legale nu interzic audierea în calitate de martor a agentului constatator în faţa instanţei de judecată.

Extras din considerentele deciziei nr. 836/2017 a Tribunalului Maramureș:

”Petentul intimat a fost sancţionat pentru săvârşirea faptelor contravenţionale prevăzute de dispoziţiile art. 2 pct. 21 şi pct. 1 din Lg 61/1991, reţinându-se în descrierea stării de fapt că la data de 16.10.2015, ora 13,00, pe str. Republicii în localitatea Şomcuta Mare a provocat scandal şi a adresat ameninţări şi injurii lucrătorilor de poliţie din cadrul patrulei auto aflată în timpul serviciului.

Potrivit art. 2 din Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,

Citeste mai mult  Clauze abuzive. Nulitate vs. inopozabilitate

Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
– săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice (pct 1);
– provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice (pct 24);
Din declaraţia martorei V A, audiată de instanţa de fond, rezultă că incidentul s-a petrecut în loc public, în localitatea Şomcuta Mare, în apropierea unei staţii de autobuz. Martora a declarat că petentul le-a spus agenţilor de poliţie, după ce soţia acestuia a fost amendată, că „dacă ar fi fost oameni de omenie” ar fi lăsat-o pe soţia acestuia să efectueze manevra de mers înapoi. Martora a arătat că petentul nu a adresat alte cuvinte poliţiştilor, ameninţări sau injurii (f. 31).

Citeste mai mult  Executare silită nelegală. Lipsa comunicării legale a deciziilor de impunere

În faza procesuală a apelului a fost audiat în calitate de martor, dl D M A – agent de poliţie în cadrul IPJ Maramureş, coleg de echipaj cu agentul constatator la data prevăzută în procesul verbal obiect al contestaţiei.

La termenul de judecată din data de 17 martie 2017 petentul intimat a declarat că este de acord cu audierea acestui martor. Ulterior, prin notele scrise depuse la data de 09.06.2017 a invocat necunoaşterea legii şi a arătat că dispoziţiile art. 19 alin 2 din OG 2/2001 interzic audierea în calitate de martor a agentului constatator. La termenul de judecată din data de 09.06.2017 a arătat că este de acord cu audierea martorului.

Instanţa constată că dispoziţiile art. 19 din OG 2/2001 nu interzic audierea în calitate de martor a agentului care face parte din echipaj.  Dispoziţiile art. 19 alin 2 din OG 2/2001 interzic ca un alt agent constatator să semneze în calitate de martor procesul verbal de constatare a contravenţiei în cazul în care procesul verbal este încheiat în lipsa contravenientului ori când acesta refuză să semneze actul de constatare. Aceste dispoziţii legale nu interzic audierea în calitate de martor a agentului constatator în faţa instanţei de judecată.

Citeste mai mult  Lipsa mențiunii din procesul-verbal de contravenție cu privire la posibilitatea achitării în termen de 48 ore a jumătate din minimul amenzii

Având în vedere cele de mai sus, instanţa de apel va valorifica declaraţia martorului D M A la analiza îndeplinirii condiţiilor de temeinicie a procesului verbal.” (Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 836 A din 23 iunie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >