Audierea în calitate de martor a organului de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante

27 martie 2021 Drept Penal

Tribunalul Bihor a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) Cod de procedură penală şi art. 114 alin. (4) Cod de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire, fiind ulterior audiat în calitate de martor în aceeaşi cauză; în caz negativ, care este sancţiunea procesuală aferentă, respectiv nulitatea absolută a actelor de urmărire penală efectuate, ca urmare a încălcării normelor de competenţă, în acord cu dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b) C.p.p. şi Decizia C.C.R. nr. 302/2017 sau nulitatea relativă în baza dispoziţiilor art. 282 C.pr.penală, ca urmare a constatării unui caz de incompatibilitate având în vedere calitatea sa de martor la săvârşirea infracţiunii.

Opinia judecătorilor de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bihor  este în sensul că organul de cercetare penală care a întocmit procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire. În situația în care acesta dobândește la un anumit moment procesual calitatea de martor (calitate ce poate fi atribuită de organul judiciar care instrumentează cauza, din oficiu sau la cererea părții interesate) acesta poate fi audiat în calitate de martor în respectiva cauză. În situația în care organul de cercetare penală (care a fost prezent la constatarea infracțiunii) dobândește ulterior calitatea de martor, devine incompatibil să efectueze alte acte de urmărire penală, fiind incident cazul expres de incompatibilitate prevăzut la art. 65 C.pr.pen., raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., iar eventualele acte întocmite ar fi lovite de nulitate relativă (nefiind incident cazul de nulitate absolută raportat la nerespectarea dispozițiilor legale privind necompetența materială sau funcțională a organului de urmărire penală).

Citeste mai mult  Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Achitare. Lipsa de previzibilitate a normei de incriminare

Termenul de soluționare a sesizării este 25.05.2021.

Cuvinte cheie: > > > >