Autentificarea de către notar a unui contract de vânzare în lipsa extrasului de carte funciară. Abuz în serviciu

2 octombrie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta notarului public, săvârşită cu intenţie, de a autentifica un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, contract încheiat prin mandatar în numele vânzătorului, în lipsa extrasului de carte funciară, cauzând o vătămare a intereselor legitime ale proprietarului imobilului prin transferarea dreptului de proprietate, în condiţiile în care proprietarul a notat în cartea funciară o interdicţie de vânzare a imobilului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu.  (ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >