Autorizarea încheierii căsătoriei de către minor nu poate fi dispusă pe calea ordonanței președințiale

21 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Autorizarea încheierii căsătoriei de către minor nu poate fi dispusă pe calea ordonanței președințiale întrucât autorizarea unei căsătorii a minorului înainte de împlinirea vârstei de 18 ani  este o măsura definitivă și nu provizorie.

„Sub un prim aspect, este de menționat că pe calea procedurii ordonanței președințiale astfel cum rezulta din art. 996 din NCPC, se pot dispune doar masuri provizorii pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere sau pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara.

Or, însuși textul de lege impune îndeplinirea unor condiții de admisibilitate pentru cererile formulate pe această cale procesuală.

În prezenta cauza, daca condiția urgentei ar putea fi constatată ca fiind îndeplinită, dat fiind că părinții reclamantei au făcut împrumuturi bănești pentru celebrarea căsătoriei, nu același lucru se poate constata în legătură cu condiția vremelniciei întrucât acțiunea în autorizarea unei căsătorii a minorului înainte de împlinirea vârstei de 18 ani apare ca fiind o măsura definitiva, nesusceptibila deci de a produce efecte juridice pe un termen strict delimitat în timp, aceasta fiind, în principiu, de esența oricăror autorizări solicitate pe calea acțiunii în justiție. În concluzie, pe calea procedurala aleasă de reclamantă nu se pot dispune decat masuri provizorii, o situație contrara având drept efect înfrângerea principiului legalității.

Citeste mai mult  RIL admis vizând interpretarea unor dispoziții din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

Pe de alta parte apelanta-reclamanta avea posibilitatea să transforme cererea pendinte în acțiune de drept comun în condițiile art. 1000 din NCPC instanța de fond interpelând părțile în acest sens, acestea nu au înțeles insă să se prevaleze de dispozițiile acestui text de lege.

Susținerile în legătură cu prejudiciul moral care s-ar putea crea în persoana reclamantei referitor la izolarea din comunitate și excluderea din biserica din care face parte, afectarea dreptului la conștiință și libertate religioasa, starea de sănătate a tatălui reclamantei nu constituie argumente întemeiate pentru admiterea unei astfel de cereri dat fiind că, sunt susțineri de natura subiectiva, nefiind motive determinante pentru luarea unei astfel de măsuri.

Nici apărarea referitoare la necunoașterea acestei proceduri de autorizare de către instanța de tutelă nu poate fi reținută dat fiind că, în fapt, nu se invoca decât propria culpă a părinților care nu au fost suficient de diligenți în ce privește propria informare în legătură cu condițiile de celebrare a unei căsătorii sub vârsta legala. Or, în condițiile în care minora este în vârsta de 16 ani, iar legea considera că maturitatea psihologica și fiziologica este la 18 ani, vârsta la care se poate încheia căsătoria, instanța consideră că informarea părinților în legătura cu procedura de urmat trebuia să primeze pregătirilor de nunta.

Citeste mai mult  Cheltuieli de judecată. Culpa procesuală

Față de aceste considerente, tribunalul urmează să constate că în mod corect a fost analizata cauza în prima instanță care a pronunțat o sentință legala și temeinica, astfel că apelul urmează a fi respins ca nefondat” (Tribunalul Bacău, Decizia civilă nr. 314/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >