Autoturism înstrăinat fără acordul soțului. Consecințe penale

28 noiembrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta persoanei de a înstrăina autoturismul bun comun, dobândit in timpul căsătoriei, nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere.

Extras din considerentele sentinței nr. 236/2018 a Judecătoriei Horezu:

”Inculpata a fost căsătorită cu persoana vătămată deținând în proprietate comună, autoturismul marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare X, fiecare având pentru folosire câte o cheie. La data de 10.04.2014 persoana vătămată s-a adresat cu o plângere organelor de poliție prin care reclama faptul că fosta soție, i-a sustras mașina proprietate comună, dobândită în timpul căsătoriei. (…)

Analizând conținutul constitutiv al infracțiunii de abuz de încredere, prev. de art.238 C.pen. reținută în sarcina inculpatei se apreciază că fapta, așa cum a fost săvârșită, nu corespunde modelului abstract prevăzut de legiuitor prin norma de incriminare, astfel că se va dispune achitarea.

Potrivit art. 238 C .pen. abuzul de încredere reprezintă însușirea, dispunerea sau folosirea pe nedrept a unui bun mobil al altuia.

Or, atâta vreme cât între cei doi soți nu a existat o împărțire de bunuri, inculpata avea dreptul să dispună de autoturism, întrucât acesta era dobândit in timpul căsătoriei, făcea parte din regimul bunurilor comune, în materia bunurilor mobile operând prezumția de mandat tacit din partea celuilalt soț, astfel că eventualele neînțelegeri ivite între soți erau de natură civilă.” (Judecătoria Horezu, Sentința penală nr. 236 din 20 noiembrie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >