Group 1

Aviz motivat României pentru transpunerea Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale

9 decembrie 2016 UE

Comisia Europeană a trimis joi, 8 decembrie 2016, aviz motivat României pentru a transpune Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor profesionale în legislația națională.

Directiva prevede un sistem modern al UE de recunoaștere a calificărilor profesionale care simplifică și face mai rapidă recunoașterea calificărilor profesionale dintr-o altă țară și care garantează respectarea cerințelor țării gazdă.

Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 18 ianuarie 2016. Cu toate acestea, România încă nu a comunicat Comisiei transpunerea sa completă. România are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei transpunerea completă a directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să o aducă în fața Curții de Justiție a UE.

Cuvinte cheie: >