Avizul privind existența Forței Majore vs. Certificatul de Situație de Urgență

26 martie 2020 Business Drept Civil

Avizul privind existența Forței Majore

Emitent: CCIR și Camerele județene
Temei legal: Legea nr. 335/2007
Scop: Avizarea, la cerere și pe bază de documentație, a existenței cazurilor de forță majoră și efectele acestora asupra executării obligațiilor comerciale
Destinatari: Comercianții, inclusiv întreprinderile mari
Costuri: Tarif
Aplicabilitate: Oricând
Efecte, beneficii și facilități: Acordă părții care invocă forța majoră, în baza avizului, posibilitatea exonerării de obligația contractuală, cu acordul celeilalte părți contractante.

Certificatul de Situație de Urgență

Emitent: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA)
Temei legal: Decretul nr. 195/16.03.2020, OUG br, 29/17.03.2020, OUG nr 30/18.03.2020 și Metodologia aprobată prin Ordin al MEEMA.
Scop: Certificarea, la cerere și pe bază de documentație, a afectării activității operatorilor economici în contextul COVID-19
Destinatari: 1. IMM și 2. Angajatorii, care și-au întrerupt total sau parțial activitatea, în baza deciziilor autorităților publice, pe perioada stării de urgență
Costuri: Gratuit
Aplicabilitate: Pe durata stării de urgență
Efecte, beneficii și facilități: 1. Pentru IMM: a) amânarea plății utilităților și a chiriei datorate pentru sediul social și secundare; b) nedatorarea penalităților pentru întarzierea executării obligațiilor din contractele încheiate cu autoritățile publice; c) posibilitatea invocării forței majore, în orice alte contracte. 2. Pentru Angajatori: a) indemnizațiile salariaților ale căror CIM sunt suspendate temporar sunt suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj; b) nu se datorează plata contribuțiilor asiguratorii pentru muncă corespunzătoare indemnizațiilor.

Citeste mai mult  Forma contractului de donație

Sursa: CCIR

Cuvinte cheie: > >