Avocat Dr. Daniel MOREANU: Amenzi pentru construirea fără autorizație

4 august 2020 Drept Contraventional

Aplicarea amenzii pentru o construcție executată fără autorizație nu se poate realiza mai târziu de trei ani de la data la care construcția a fost finalizată în fapt.

Executarea unor lucrări de construire în lipsa autorizației emise conform legii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 100.000 lei, în timp ce nerespectarea prevederilor autorizației de construire se sancționează cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei. Constatarea contravențiilor se realizează de către Poliția locală prin serviciul „disciplina în construcții”.

Dreptul de a aplica amenda privind executarea fără autorizație a lucrărilor de construire se poate realiza în termen de maximum trei ani de la data săvârșirii faptei. Conform unei decizii emise recent de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul unui Recurs în interesul legii (R.I.L.), termenul de trei ani începe să curgă, cel mai târziu de la data la care construcția a fost terminată în fapt, adică au fost finalizate toate elementele structurale necesare utilității pentru care a fost edificată.

Citeste mai mult  Șoferii Uber nu pot fi sancționați contravențional cu amenda aplicabilă transportatorilor

S-a clarificat astfel o practică divergentă a instanțelor de judecată, unele dintre acestea considerând că termenul de prescripție de trei ani începe să curgă de la data la care organele de control au constatat contravenția, indiferent de data finalizării lucrărilor de construire.

Conform legii, în plus față de sancțiunea amenzii, construcțiile edificate fără autorizație de construire, cu nerespectarea prevederilor acesteia, sau care nu au încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nu se consideră finalizate, nefiind posibilă întabularea în cartea funciară.

În plus, începând din anul 2019, proprietarul care a executat o astfel de lucrare de construire, nu poate solicita instanței de judecată să îi recunoască pe cale judiciară, dreptul de proprietate asupra construcției nelegal edificate.

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept. Pentru mai multe detalii, a se vedea: www.moreanulaw.com

Cuvinte cheie: > >