Avocat Dr. Daniel MOREANU: Calitatea în construcții. Obligații cu privire la consultanți și supervizori

30 septembrie 2020 Noutati legislative

Prin noua lege se instituie obligații în sarcina consultanților și a supervizorilor, în vederea responsabilizării acestora în cadrul proiectelor finanțate din fonduri publice, în special a celor din fonduri europene.

De curând a fost modificată Legea privind calitatea în construcții. Consultanții și supervizorii sunt incluși în mod expres în categoria factorilor implicați în ceea ce privește asigurarea calității în construcții, alături de, spre exemplu: diriginți de șantier, proiectanți, executanți, verificatori de proiecte, producători de materiale de construcții, etc.

Este de reținut că anterior acestei modificări, consultanții nu aveau obligații și responsabilități concrete și, prin urmare, tragerea lor la răspundere era imposibilă.

Conform expunerii de motive a noi Legi, consultanții cărora le sunt transferate drepturile de a verifica respectarea calității lucrării de către proiectanți și executanți, fie nu aveau în practică angajați pentru toate specialitățile, fie nu dețineau personal suficient, fie nu sesizau investitorului neconformitațile, ceea ce conducea la prelungirea termenelor de execuție.

Astfel, prin noile modificări, se introduce obligația solidară a consultanților și supervizorilor cu proiectanții si executanții în privința proiectelor finanțate din fonduri publice sau din împrumuturi externe.

Citeste mai mult  Legislația RCA se modifică: Despăgubiri limitate pentru vătămările corporale

Se introduc noi obligații pentru consultanți și supervizori, precum: angajarea de specialiști în toate domeniile de consultanță, asigurarea unui nivel de calitate al cerințelor, participarea la toate fazele de execuție, întocmirea de rapoarte zilnice către investitor, în perioada de execuție și trimestriale, în perioada de garanție. Prin noua lege, consultantul va raspunde în mod solidar cu dirigintele de șantier pentru asigurarea nivelului de calitate.

Avocat Dr. Daniel MOREANUSe introduce obligația pentru consultanți sau supervizori de a încheia polițe de asigurare de răspundere profesională, alături de proiectanți și specialiști atestați tehnico-profesional sau autorizați.

În termen de 60 de zile, autoritățile publice vor încheia acte adiționale la contractele existente pentru proiectele derulate din fonduri publice, prin care să fie inserate în contracte aceste noi obligații.

Prin această lege se urmărește limitarea cazurilor de întârziere a finalizării proiectelor finanțate din fonduri europene prin responsabilizarea consultanților care dețin pârghiile de constrângere în relația cu proiectantul și executantul lucrării.

Cuvinte cheie: >