Avocat Dr. Daniel MOREANU: Documentațiile pentru autorizațiile de construire vor putea fi depuse și cu semnatură electronică

24 august 2020 Noutati legislative

Documentațiile pentru autorizațiile de construire vor putea fi depuse și în format electronic integral, semnate cu semnatură electronică extinsă calificată. Aceasta va ajuta la reducerea birocrației și la sprijinirea proiectelor de investiții în construcții.

La finalul săptămânii trecute a fost publicată o nouă Ordonanță de Urgență prin care, în vederea facilitării procedurilor de autorizare în domeniul lucrărilor de construcții, arhitectură și urbanism, se reglementează depunerea înscrisurilor în format electronic, semnate cu semnatură electronică extinsă calificată (semnatura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat).

Astfel se facilitează procedura de depunere a documentațiilor în vederea obținerii de avize, acorduri, aprobări și autorizații, ca alternativă la depunerea acestora în forma letric (pe hârtie) cu semnatură olografă, ștampilă și parafă.

Noua Ordonanță stipulează în mod expres că înscrisurile depuse în format electronic au forța juridică egală cu cele depuse în format letric (pe hârtie).

Semnatura electronică extinsă calificată poate fi aplicată de arhitecți, auditori energetici, experți tehnici, specialiști cu drept de semnatură în amenajarea teritoriului și urbanism, diriginți de șantier, ingineri sau responsabili tehnici cu execuția, iar aceasta ține loc atât de semnatură olografă, cât și de ștampilă individuală.

Citeste mai mult  Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 28 ianuarie 2015

Aceleași prevederi se aplică și persoanelor fizice din domenii conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului care elaborează studii, analize, cercetări și proiecte.

Autoritățile publice care emit avize, acorduri, certificate de urbanism sau autorizații de construire sunt obligate să primească înscrisurile în format electronic, semnate cu semnatură electronică extinsă calificată. Aceasta va indica menționarea calității profesionale, titlul de calificare, indentificatorul unic, precum și alte elemente specifice.

După cum am menționat într-un articol publicat în urmă cu puțin timp pe tema semnăturii elecronice și a principalelor aspecte care trebuie cunoscute, semnatura electronică poate aduce avantaje majore în ceea ce privește eficiența desfășurării activității societăților, persoanelor fizice și nu în ultimul rând, a autorităților publice, prin reducerea birocrației și a volumului de muncă. În România, prima lege privind semnatura electronică este datată din anul 2001, iar la nivel european există un Regulament din anul 2014 care este direct aplicabil în toate Statele Membre U.E.

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept. Pentru mai multe detalii, a se vedea: www.moreanulaw.com

Cuvinte cheie: > > >